Menu Sluiten

Ahof (De Pol)

Polstraat 9-11

Hoeve “De Pol”. Herenboerderij, gedateerd 1743. Hoog wolfdak met pannen belegd. Empireramen met luiken. De oorspronkelijke achterbaander is later gedicht en vervangen door een inrijpoort in de linkerzijgevel. Voor de hoeve, oude lindebomen.

Bron: Rijksmonumentenregister

Tegenwoordig is het een kinderboerderij.

De Ahof of De Pol is een verdwenen havezate en voormalig landgoed gelegen in het midden van het dorp Aalten. Het landgoed en de havezate wordt op oude geschriften vermeld als Hof ten Ahave dat later werd afgekort naar Ahof. De naam Ahof is afgeleid van het woord aa (water), dus Hof aan het water.

In een oorkonde uit 1281 wordt de Ahof voor het eerst genoemd, horig aan de heerlijkheid Bredevoort later in leen aan de Graaf van Lohn, die zetelde op het slot in Stadtlohn. Van het oorspronkelijke landgoed en havezate, boerderij en bijbehorende watermolen is weinig bewaard gebleven.

Het is niet bekend hoe de oude havezate eruitzag. Wel is een oude foto van omstreeks 1900 van de toen al zwaar vervallen watermolen bewaard gebleven. Op de oorspronkelijke plaats staat nog altijd een markante monumentale boerderij De Pol. De naam komt van pol, ofwel hoogte in het landschap.

Bron: Wikipedia

Aan het begin van de vorige eeuw heeft de Rotterdammer P. van de Weele een boekje geschreven over de havezathe. De oudste naam die hij terug kon vinden was van Trijne van Ahave, die er in 1529 woonde. Ze was weduwe, hoe haar man heette was niet terug te vinden. De oorspronkelijke naam was Hof te Ahave, later Ahof en nog weer later werd dat De Pol. Het is één van de oudste bouwwerken van Aalten en was lange tijd ook één van de voornaamste boerderijen.

Aan het begin van 20e eeuw schrijft Van Weele dat de gracht rond het gebouw nog niet eens zo lang geleden was gedempt. De gracht heeft in verbinding gestaan met de Slingebeek. Aan de westkant van de havezathe stond een watermolen, bestaande uit twee gebouwen die aan weerszijden van de beek stonden. De watermolen werd als korenmolen en oliemolen gebruikt. Eind 19e eeuw raakten de gebouwtjes in verval en in 1901 zijn ze door de gemeente gesloopt.

In de tijd dat Van der Weele het boekje over de havezathe schreef was Engelbartha Hendrika Arentzen de laatste van het geslacht dat lang op het huis heeft gewoond. Vanaf begin 20e eeuw was De Pol in bezit van de familie Prinsen, met Hente Prinsen als laatste bewoner.

Burgemeester Bekius heeft zich ingezet om het gebouw in de oorspronkelijke staat te behouden. Het aardige is dat het als sociaal-cultureel centrum een ontmoetingsplaats is, een functie die het door de jaren heen heeft gehouden. Eeuwen geleden, omdat er de belangrijkste boer woonde, in de Franse tijd, als verzamelpunt van verzetsactiviteiten en bijvoorbeeld ook in 1906, toen daar de eerste voetbalwedstrijd werd gehouden.

Bron: ‘Naam en toenaam’ door Gerard Menting, Gelders Dagblad 20-11-1995

Verpondingskohier 1647

Reiner Grievinck Schulte ten Ahave.
Huis end schuijr op 18 dlr. 27 – 0 -.
Een hof groot 3 sp. gesaeis 9 – 0 -. t’Blijck 3 mdr. gesaeis 25 – 0 -.
Op t’Bergh stuck 2 1/2 mdr. 20 – 16 – 8. Rovenkampken 2 sch. 4 – 3 -.
t’Weideken an t’Blick 3 sch. 6 – 4 – 8. Klouvers camp 5 sch. 10 – 8 -.
Den Meulencamp 1 mdr. 8 – 6 – 8.
Inslagh t’Seechfrede gnt., 3 koeweidens is in de Haert angegeven.
Op den Esch 2 sch. gesaeis 4 – 3 -.

Kadaster 1832

Aalten I185
Roelof Arentzen
assessor te Aalten
2940 m² huis, schuur en erf

Aan onderstaande informatie wordt nog gewerkt.

Vanaf ca. 1650

Reiner Grievinck
Hendrixken

Gijsbert Grevincks

Berent Grevink
Gerritje Locken

Berent Arentsen
Janna Grevink

Bernardus Arentzen is van 1760-1780 scholte op Ahave de Pol.

Bernardus volgt vanaf zijn huwelijk met Johanna G. Roerdink zijn stiefvader Berend ten Dam op als scholte van Ahof. Op 17-12-1760 vernieuwd hij de daarvoor vereiste leeneed. Bernardus Arendsen wordt op 07-10-1777 als voogd van Roelof genoemd. Verder is Bernardus na het overlijden van zijn zuster Johanna Willemina voogd over haar kinderen. Bernardus wordt op 30-09-1780 begraven te Aalten. De kinderen Grada, Roelof en Willem Lodewijk worden in het testament van zijn tante Gesina van 20-04-1785 genoemd (RA Bredevoort inv.nr. 601 besloten testamenten).

Roelof Arentzen (Aalten, ged. 18-12-1763), trouwt op 18-07-1784 in Aalten met
Johanna Harmina Roerdink (Winterswijk, ged. 11-02-1761)

Bevolkingsregister 1823-1837

“De Pol”

Aalten 230

Roelof Arentzen (Aalten, ged. 18-12-1763)
Johanna Harmina (Roerdink) op Liessink (Winterswijk, ged. 11-02-1761)

Bevolkingsregister 1838-1851

Aalten 213

Roelof Arentzen (Aalten, ged. 18-12-1763)
Johanna Harmina (Roerdink) op Liessink (Winterswijk, ged. 11-02-1761)

Jacobus Arnoldus Hendrikus Prins (Aalten, 02-08-1814)
Engelbartha Hendrika Arentzen
(Aalten, 24-06-1802)

Bevolkingsregister 1850-1861

Aalten 213

Jacobus Arnoldus Hendrikus Prins (Aalten, 02-08-1814), trouwt op 04-07-1850 in Aalten met
Engelbartha Hendrika Arentzen (Aalten, 24-06-1802)

Bevolkingsregister 1870-1880

 

Bevolkingsregister 1880-1890

 

Bevolkingsregister 1890-1900

 

Bevolkingsregister 1900-1910

Aalten 366 > 566

Derk Prins (Aalten, 29-05-1865)
Engelbartha Hendrika Arentzen (Aalten, 08-11-1868)

Bevolkingsregister 1910-1920

Aalten C566 > D641

Engelbartha Hendrika Arentzen (Aalten, 08-11-1868)

Adresboek 1934

Aalten 641 > Polstraat 11

Wed. D. Prins

Adresboek 1967

Polstraat 11

B. Prins
J.H. Prins

De Ahof in 1968
De Ahof in 1968
Watermolen op de Pol bij de Ahof, ca. 1875. Links, Engelbartha Hendrika Arentsen
Watermolen op de Pol bij de Ahof, ca. 1875. Links, Engelbartha Hendrika Arentsen
Graafschapbode 13-04-1904
Graafschapbode 13-04-1904
De Tijd 20-03-1904
De Tijd 20-03-1904