Menu Sluiten

Luutenshuus

Hoek Haartsestraat-Polstraat

Tot de weinig, zeer oude huizen die in het dorp Aalten in 1961 nog telde, behoorde zeker het pand op de hoek Haartsestraat en Polstraat, met z’n grote dubbele deur, houten voorgevel, z’n stoep van kleine veldkeitjes en de oude lindeboom.

Het Luutenshuus dateerde uit 1680 en werd in 1962 afgebroken om de Polstraat recht te kunnen doortrekken richting Bredevoortsestraatweg.

Op de toogbalk boven de ‘enddeure’ van de boerderij stond een tekst: “O Godt lat ons beerven een eerlik leven en een salig sterven”. De toogbalk is voor het nageslacht bewaard gebleven en is te vinden in de Freriksschure, nu onderdeel van het Nationaal Onderduikmuseum aan de Markt in Aalten.

Meer informatie over de (bewoners)geschiedenis van dit markante huis is zeer welkom!

In een krantenbericht uit het begin van de jaren 1960 lezen we het volgende:

Oude Aaltense plekjes gaan verdwijnen.
“Luitenhuis wordt afgebroken”

… Een belangrijke verkeersverbetering kan in Aalten op het kruispunt Prinsenstraat-Haartsestraat tot stand komen nu het erg in de weg staande pakhuis bij cafe Prins-schiller is verdwenen. De Haartsestraat zal nu verbeterd worden, en er zal meteen een oplossing worden gezocht voor een ander probleem, de aansluiting op de Haartsestraat vanaf de Polstraat, waar ook de Ormelstraat op hetzelfde punt op de Haartsestraat aansluit. De Polstraat zal nu verlegd worden. Voor de daartoe benodigde grondaan- en verkopen heeft inmiddels de gemeenteraad toestemming gegeven.

Het resultaat zal zijn dat de Polstraat zal worden verlegd, en dat het op de hoek van de Haatsestraat-Polstraat staande oude boerderijtje, het zogenaamde ‘Luitenshuis’ zal verdwijnen. Hiertoe is besloten nadat monumentenzorg een rapport over dit boerderijtje was opgemaakt, waarin duidelijk werd gesteld dat er zoveel aan dit gebouw is veranderd dat het op de achtergevel na geen enkele historische waarde meer heeft. Monumentenzorg heeft dan ook de raad gegeven tot afbraak over te gaan daar herstel in de oude toestand bijna ondoenlijk is en geweldige bedragen zal gaan kosten.

Als begin 1963 met de vernieuwing van de Haartsestraat zal worden begonnen zal ook op dit punt Aalten een geheel nieuw gezicht krijgen.

Aalten - Luutenshuus