Menu Sluiten

Graven

Geschiedenis

Verpondingskohier 1647

In het Verpondingskohier van 1647 staat het volgende:

Geert Graven, huisken op 4 dlr. 6 – 0 -.
Gront en hof 2 sp. de Kerck, voor 15 str. 0 – 15 -.

Liberale Gifte 1748

De Liberale Gifte was een speciale heffing ten bedrage van 2% van het vermogen ter bestrijding van de extra defensiekosten t.g.v. een Franse inval in de Zuidelijke Nederlanden in de periode 1745-1747. Wie minder bezat dan 500 gulden, betaalde niet de heffing, maar was vrij om iets te geven, vandaar de naam.

Barlo 33 - Graven - Liberale Gifte 1748

Kadaster 1832

Aalten A510
Arend Jan Graven en cons.
landbouwer te Bredevoord
700 m² huis, schuur en erf

Bewoners

Trouwboek Aalten 1665-1811

Engelbarts Graven (Aalten, 08-12-1748), z.v. Willem en Geertje Graven
trouwt op 19-09-1778 in Aalten met
Garritjen Lubbers (Aalten, 28-03-1756)

Bevolkingsregister 1823-1850

“Grave”

Barlo 33

Arent Jan Graven (Aalten, 15-01-1783), z.v. Engelbarts Graven en Garritjen Lubbers
trouwt op 14-04-1809 te Aalten met
Geziena Winkelhorst (Aalten, 27-01-1781)

Bevolkingsregister 1850-1860

Barlo

Bevolkingsregister 1860-1870

Barlo

Bevolkingsregister 1870-1880

Barlo

Bevolkingsregister 1880-1890

Barlo

Bevolkingsregister 1890-1900

Barlo

Bevolkingsregister 1900-1910

Barlo

Barlo - Graven