Menu Sluiten

Meijnen

Meinenweg 4

Geschiedenis

Verpondingskohier 1647

In het Verpondingskohier van 1647 staat het volgende:

Meijnen goet, Jan Locken.
Huis, hof 1 sch. boulant 7 1/2 mdr., 3de gerve 62 – 9 – 8.
Een kleijn onduchtigh weideken. Een vercken of 2 dlr.,
3 pont vlass 3 – 18 -. Eijcken boomen en Hegge holt.

Liberale Gifte 1748

De Liberale Gifte was een speciale heffing ten bedrage van 2% van het vermogen ter bestrijding van de extra defensiekosten t.g.v. een Franse inval in de Zuidelijke Nederlanden in de periode 1745-1747. Wie minder bezat dan 500 gulden, betaalde niet de heffing, maar was vrij om iets te geven, vandaar de naam.

Barlo 54 - Meijnen - Liberale Gifte 1748

Overdrachtsbelasting Heerlijkheid Bredevoort 1786

Den 23 september van Jan Berent Sieverdink en deszelfs huijsvrouw Johanna Eppink, 8 guldens-12 penningen, weegens een twaalfde gedeelte van het goede Meijnen onder Aalten boerschap Barlo kennelijk geleegen, bestaande in huijs, schuur, hof, hooij-, weij- en bouwlanden veenplas. Aangekogt van Johanna Koelman, voor en als lasthebbende van Anthonij Leurvink en deszelfs huijsvrouw Aleijda Koelman, voor 402 guldens, den 11 september 1786.

Bewoners

Bevolkingsregister 1823-1850

Barlo 54

Antoni Meinen (Aalten, 27-02-1776)
Engele Nijenhuis (Aalten, 26-05-1771)

Derk Jan Veldhuis (Aalten, 20-02-1806)

Bevolkingsregister 1850-1860

Barlo 64

Derk Jan Veldhuis (Aalten, 20-02-1806)

Bevolkingsregister 1860-1870

Barlo 64

Derk Jan Veldhuis (Aalten, 20-02-1806)

Harmen Jan Veldhuis (Aalten, 02-09-1833)
Janna Gesina Westendorp (Aalten, 17-08-1833)

Willem Frederik te Bokkel (Aalten, 04-03-1839)
Janna Gesina Westendorp (Aalten, 17-08-1833)

Bevolkingsregister 1870-1880

Barlo 72

Willem Frederik te Bokkel (Aalten, 04-03-1839)
Janna Gesina Westendorp (Aalten, 17-08-1833)

Bevolkingsregister 1880-1890

Barlo 72

Willem Frederik te Bokkel (Aalten, 04-03-1839)
Janna Gesina Westendorp (Aalten, 17-08-1833)

Bevolkingsregister 1890-1900

Barlo 50

Willem Frederik te Bokkel (Aalten, 04-03-1839)
Janna Gesina Westendorp (Aalten, 17-08-1833)

Bevolkingsregister 1900-1910

Barlo 51 > 53

Willem Frederik te Bokkel (Aalten, 04-03-1839)
Janna Gesina Westendorp (Aalten, 17-08-1833)

Gerrit te Bokkel (Aalten, 23-07-1870)
Dina Velthorst (Aalten, 21-03-1883)

Bevolkingsregister 1910-1920

Barlo 53 > 55

Gerrit te Bokkel (Aalten, 23-07-1870)
Dina Velthorst (Aalten, 21-03-1883)

Adreswijziging 1967

Barlo 15 > Meinenweg 4

J.B. Winkelhorst