Menu Sluiten

Baten (’t Olde Baôten)

Batenweg 3

Boerderij ’t Olde Baôten staat momenteel leeg. Er is nu een mini-camping gevestigd, zie ook www.minicampingtob.nl

Geschiedenis

Verpondingskohier 1647

In het Verpondingskohier van 1647 staat het volgende:

Baeten stedeken, Jan te Buckel.
Huis, hof 1 sch. boulant 6 sch. 3de gerve, doet 15 – 0 -.
Sluiskes stede, de Kerck t’Aelten. Hutken op 3 dlr. 4 – 10 -.
Voor pacht an Kerck en pontschatt. 1 – 17 – 8.

Liberale Gifte 1748

De Liberale Gifte was een speciale heffing ten bedrage van 2% van het vermogen ter bestrijding van de extra defensiekosten t.g.v. een Franse inval in de Zuidelijke Nederlanden in de periode 1745-1747. Wie minder bezat dan 500 gulden, betaalde niet de heffing, maar was vrij om iets te geven, vandaar de naam.

Dale - Baten - Liberale Gifte 1748

Kadaster 1832

Aalten C896
Gerrit Jan Baten
landbouwer te Aalten
1040 m² huis, schuur en erf

Bewoners

Bevolkingsregister 1823-1850

“Baten”

Dale 54

Garrit Jan Baten (Aalten, 15-05-1779)
Hendrina Kortbeek (Aalten, 24-02-1792)

Bevolkingsregister 1850-1860

Dale 64

Hendrina Kortbeek (Aalten, 24-02-1792)

Bevolkingsregister 1860-1870

Dale 64

Hendrina Kortbeek (Aalten, 24-02-1792)

Harmen Jan Baten (Aalten, 09-05-1814)

Bevolkingsregister 1870-1880

Dale 79

Harmen Jan Baten (Aalten, 09-05-1814)

Bevolkingsregister 1880-1890

Dale 79

Harmen Jan Baten (Aalten, 09-05-1814)

Gradus Hendrikus Reiring (Aalten, 26-11-1849)
Aleida Hendrika te Pas (Aalten, 18-04-1859)

Bevolkingsregister 1890-1900

Dale 82

Gradus Hendrikus Reiring (Aalten, 26-11-1849)
Aleida Hendrika te Pas (Aalten, 18-04-1859)

Bevolkingsregister 1900-1910

Dale 83 > 100

Gradus Hendrikus Reiring (Aalten, 26-11-1849)
Aleida Hendrika te Pas (Aalten, 18-04-1859)

Bevolkingsregister 1910-1920

Dale 100 > 112

Gradus Hendrikus Reiring (Aalten, 26-11-1849)
Aleida Hendrika te Pas (Aalten, 18-04-1859)

Adreswijziging 1934

Dale 112 > 125

Wed. G.H. Reiring

Adreswijziging 1967

Dale 125 > Bokkelderweg 7

G.J. Reiring
H.A.M. Weeber

Dale - Baten
Foto: www.minicampingtob.nl