Menu Sluiten

Beusink

Welinkweg 10

Geschiedenis

Verpondingskohier 1647

In het Verpondingskohier van 1647 staat het volgende:

Buesinck, Geestelick. 10 Mtr. gesaeis, op den derde gerve.
Voor bourecht 10 dlr. afgetrocken 6 sch. rogg. blijft 6 – 15 -.

Liberale Gifte 1748

De Liberale Gifte was een speciale heffing ten bedrage van 2% van het vermogen ter bestrijding van de extra defensiekosten t.g.v. een Franse inval in de Zuidelijke Nederlanden in de periode 1745-1747. Wie minder bezat dan 500 gulden, betaalde niet de heffing, maar was vrij om iets te geven, vandaar de naam.

Dale - Beusink - Liberale Gifte 1748

Kadaster 1832

Aalten C429
Engelbertus Beekhuis
koopman te Stadloon
1100 m² huis en erf

Bewoners

Bevolkingsregister 1823-1850

Dale 22

Gerhard Wilhelm Schenk (Kapel (Kruiskapel?), 08-08-1777)
Joanna Gertrude Nienhus (Bocholt, 15-01-1785)

Bevolkingsregister 1850-1860

Dale 23

Gerhard Wilhelm Schenk (Kapel (Kruiskapel?), 8-8-1777)
Joanna Gertrude Nienhus (Bocholt, 15-01-1785)

Johan Herman Schenk (Bocholt, 19-01-1822)
Christina Gierkink (Lichtenvoorde, 08-05-1822)

Bevolkingsregister 1860-1870

Dale 23

Johan Herman Schenk (Bocholt, 19-01-1822)
Christina Gierkink (Lichtenvoorde, 08-05-1822)

Bevolkingsregister 1870-1880

Dale 46

Johan Herman Schenk (Bocholt, 19-01-1822)
Christina Gierkink (Lichtenvoorde, 08-05-1822)

Bevolkingsregister 1880-1890

Dale 46

Johan Herman Schenk (Bocholt, 19-01-1822)
Christina Gierkink (Lichtenvoorde, 08-05-1822)

Bevolkingsregister 1890-1900

Dale 46

Johan Herman Schenk (Bocholt, 19-01-1822)
Christina Gierkink (Lichtenvoorde, 08-05-1822)

Gerrit Willem Schenk (Aalten, 30-01-1859)
Johanna ten Barge (Laren, 28-09-1864)

Bevolkingsregister 1900-1910

Dale 49 > 60

Gerrit Willem Schenk (Aalten, 30-01-1859)
Johanna ten Barge (Laren, 28-09-1864)

Bevolkingsregister 1910-1920

Dale 60 > 66

Gerrit Willem Schenk (Aalten, 30-01-1859)

Johannes Josephus Reiring (Aalten, 01-11-1893)
Gesina Bernardina Schenk (Aalten, 26-11-1896)

Adresboek 1934

Dale 66 > 61

J.J. Reiring

Adresboek 1967

Dale 61 > Welinkweg 10

A.J. Klein Nijenhuis

Dale - Beusink
Dale - Beusink, 1945
Beusink, 1945