Menu Sluiten

Eppink

Romienendiek 4

De boerderij bestaat uit een laat 19de-eeuwse hallehuisboerderij, een links daarvan gelegen vrijstaand werkmanshuis, en enkele naoorlogse landbouwschuren. De boerderij heeft een samengestelde plattegrond en is opgetrokken in baksteen met een in houten betimmering uitgevoerde topgevel. Het voorhuis heeft links van de middenas de hoofdingang, die is opgenomen in een classicistische omlijsting. Verder zijn er vensters met opgeklampte luiken en gemetselde strekken. Onderlangs de topgevel bevinden zich enkele lage vensters.

Bron: Cultuurhistorische analyse Landelijk Gebied Aalten – deel 2

Scholte Eppink is een eeuwenoude boerderij, de eerste vermelding stamt al van 1310. In de 15e en 16e eeuw hoorde de boerderij bij het Klooster Schaer. In de Liberale Gifte 1748 werd er al melding gemaakt van reusachtige eiken. Rondom de boerderij staan nu nog steeds gigantische eiken. Tot de 19e eeuw heeft de familie Eppink er gewoond.

Verpondingskohier van 1647

In het Verpondingskohier van 1647 staat het volgende:

Eppinck, Geestelick.
Huis, hof 1 1/2 sch. boulant 10 mdr., 3de gerve, 6 sp afgetrocken
blijft 81 – 5 – 8. Voor bourecht 10 dlr. 15 – 0 -. Eijcken boomen.

1 Voeder hoeijgewas, Warner Eppinck 4 – 10 -.
Een kamp in Lintel, 1 mdr. 8 – 6 – 8.

Liberale Gifte 1748

De Liberale Gifte was een speciale heffing ten bedrage van 2% van het vermogen ter bestrijding van de extra defensiekosten t.g.v. een Franse inval in de Zuidelijke Nederlanden in de periode 1745-1747. Wie minder bezat dan 500 gulden, betaalde niet de heffing, maar was vrij om iets te geven, vandaar de naam.

Dale - Eppink - Liberale Gifte 1748

Kadaster 1832

Aalten C371
Willem Eppink
landbouwer te Aalten
1430 m² huis en erf

Bevolkingsregister 1823-1850

“Eppink”

Dale 17

Willem Eppink (Aalten, 02-09-1759)
Maria Nijhof (Aalten, 05-06-1763)

Garrit Jan Duenk (Aalten, 22-02-1800)
Rebecka Antonetta Eppink (Aalten, 19-12-1801)

Bevolkingsregister 1850-1860

Dale 22

Garrit Jan Duenk (Aalten, 22-02-1800)

Bevolkingsregister 1860-1870

Dale 22

Garrit Jan Duenk (Aalten, 22-02-1800)

Jan Berend te Giffel (Lichtenvoorde, 26-11-1834)
Willemina Berendina Duenk (Aalten, 02-06-1839)

Bevolkingsregister 1870-1880

Dale 45

Garrit Jan Duenk (Aalten, 22-02-1800)

Jan Berend te Giffel (Lichtenvoorde, 26-11-1834)
Willemina Berendina Duenk (Aalten, 02-06-1839)

Bevolkingsregister 1880-1890

Dale 45

Jan Berend te Giffel (Lichtenvoorde, 26-11-1834)
Willemina Berendina Duenk (Aalten, 02-06-1839)

Bevolkingsregister 1890-1900

Dale 45

Jan Berend te Giffel (Lichtenvoorde, 26-11-1834)
Willemina Berendina Duenk (Aalten, 02-06-1839)

Bevolkingsregister 1900-1910

Dale 48 > 59

Jan Berend te Giffel (Lichtenvoorde, 26-11-1834)

Gerrit Jan te Giffel (Aalten, 11-01-1865)
Gesina Berendina Nijhof (Aalten, 23-10-1870)

Bevolkingsregister 1910-1920

Dale 59 > 65

Gerrit Jan te Giffel (Aalten, 11-01-1865)
Gesina Berendina Nijhof (Aalten, 23-10-1870)

Adresboek 1934

Dale 65 > 24

G.J. te Giffel

Adresboek 1967

Dale 24 > Romienendiek 4

B. Prinsen

Dale 23 > Romienendiek 2

In het Adresboek van 1967 staat bij dit adres “Eppink”. Foutje, of zit dit?

Mevr. W.B. Esselink-te Giffel

Dale - Eppink

Foto: Nationaal Archief, 1954 (bron)

Dale - Eppink