Menu Sluiten

Grootenhuis

Hessenweg 18

Geschiedenis

Rechterlijk Archief Bredevoort

Veneris 21 Novembris Aº 1617 – Stadtholder Franciscus Moselage, Cornoten Henrick Menekinck, Peter Cloeck.

Erschenen er WollEdler und Ernvester Adolph van Merfeldt voer sich, und als Volmechtiger der oick WollEdler Ehrundveeldoegentrijcker Jouffer Helenæ Drosten sijner Huijsfrouwen /: daervan genoegsame Volmacht in dato den 5. Augusti jongstleden voer Burgermeister und Rhaedt der Stadt Borcken onder derselven Stadt Segell und des Secretarij Capellen handt, voerbrachte :/ die bekande voer sich, Huijssfrow vorschreven und ihren erven, voer eine walbetaelte Summe geldes, rechtes steden ewigen und onwedderroeplicken erffkoips avergelaten und verkofft toe hebben den oick WallEdlen und Ernvesten sambt EhrundVeeldoegentrijcker, Johan van Coeverden, Jouffern FredericæMargaritæ van Lintell eheluijden thoe Rhaen und Walfahrdt und haer WallEdlen erven, haeren der Verkoperen vrijen allodialen Camp, tottet Grotenhuijs, alsoe dieselve in sijner voor und bepalong inden Kerspell Aelten, buerschap Daele, voer de Walfahrdt, langs die Linders Beke mit eener, mitter ander sijdt ande Gemeinte langs den wech gelegen, mit eenen einde an Joist ten Drosten thoe Senden Vischerie, mitten anderen ende op gemelte Beken tegen Peter Martens Kempken aen schietende, mit sijn Seegvrede, toebehoer und gerechticheit, Voer doerschlechtich, thendt-, thinss- und Kummerfrij, fol 65 – voerbeholden Heeren Schattongh und onraet nae advenant des Camps groote tothet guet Grotenhuijss te helpen dragen. Deses erfflick gecediert und uthgegaen, daerop mit hant, halm und monde vertegen, waerschap, beter verschrijvong und erffvestniss gelaefft nae Landtrechte. Sonder exception und argelist.

Verpondingskohier 1647

In het Verpondingskohier van 1647 staat het volgende:

Grotenhuis is van d’Erfgnn. van Marie ten Brincke gedeilt en
int dorp angegeven.

Kadaster 1832

Aalten C1248
Lammert Stabelkamp
landbouwer te Aalten
440 m² huis en erf

Bewoners

Bevolkingsregister 1823-1850

Dale 63

Barend Hendrik Vokkink (Wijnveen) (Aalten, 26-06-1763)
Janna Geertruid Hondorp (Aalten, 06-08-1769)

Bevolkingsregister 1850-1860

Dale

Bevolkingsregister 1860-1870

Dale

Bevolkingsregister 1870-1880

Dale

Bevolkingsregister 1880-1890

Dale

Bevolkingsregister 1890-1900

Dale

Bevolkingsregister 1900-1910

Dale