Menu Sluiten

De Heurne

Welinkweg 8

Geschiedenis

Verpondingskohier 1647

In het Verpondingskohier van 1647 staat het volgende:

t’Horne, Geestelick. Huis en hof 1 sch. gesaeis op 5 dlr. 7 – 10 -.
Boulant 6 mdr., 3de gerve, afgetrockentwee mdr. roggen blijft
39 – 0 -. Heijsters.

Liberale Gifte 1748

De Liberale Gifte was een speciale heffing ten bedrage van 2% van het vermogen ter bestrijding van de extra defensiekosten t.g.v. een Franse inval in de Zuidelijke Nederlanden in de periode 1745-1747. Wie minder bezat dan 500 gulden, betaalde niet de heffing, maar was vrij om iets te geven, vandaar de naam.

Dale - Heurne - Liberale Gifte 1748

Kadaster 1832

Aalten C414
Peter Driessen
koopman te Bocholt
1210 m² huis, schuur en erf

Bewoners

Bevolkingsregister 1823-1850

Dale 24

Harmen Rensink ()
(1) Metjen Welpshof ()
(2) Hendrika Tolkamp ()

Hendrik Jan Nonhof (Aalten, 09-03-1800)
Aleijda Wiggers (Aalten, 09-01-1804)

Bevolkingsregister 1850-1860

Dale 27

Hendrik Jan Nonhof (Aalten, 09-03-1800)
Aleida Wiggers (Aalten, 09-01-1804)
Zij vertrekken op 15-08-1854 naar Amerika.

Harmen Jan Houwers (Aalten, 28-07-1827)
Gerritjen Aleida ter Horst (Aalten, 27-06-1837)

Bevolkingsregister 1860-1870

Dale 27

Harmen Jan Houwers (Aalten, 28-07-1827)
Gerritjen Aleida ter Horst (Aalten, 27-06-1837)

Bevolkingsregister 1870-1880

Dale 42

Harmen Jan Houwers (Aalten, 28-07-1827)
Gerritjen Aleida ter Horst (Aalten, 27-06-1837)

Bevolkingsregister 1880-1890

Dale 42

Harmen Jan Houwers (Aalten, 28-07-1827)
Gerritjen Aleida ter Horst (Aalten, 27-06-1837)

Bevolkingsregister 1890-1900

Dale 43

Gerritjen Aleida ter Horst (Aalten, 27-06-1837)

Bevolkingsregister 1900-1910

Dale 46 > 57

Gerritjen Aleida ter Horst (Aalten, 27-06-1837)

Adreswijziging 1967

Dale 59 > Welinkweg 8

J.W. Klijn Hesselink

Dale - De Heurne