Menu Sluiten

Lammers

Welinkweg 11

Geschiedenis

Verpondingskohier 1647

In het Verpondingskohier van 1647 staat het volgende:

Lamberts goet, d’Armen tot Aelten.
Huis, hof 1/2 sch. boulant 6 mdr., 3de gerve 50 – 0 -.

1 Sch. gesaeis thientbaer, Wessel Lamberts. 1 – 8 -.
1 Voeder hoeij gewass 3 dlr. 4 – 10 -.

Liberale Gifte 1748

De Liberale Gifte was een speciale heffing ten bedrage van 2% van het vermogen ter bestrijding van de extra defensiekosten t.g.v. een Franse inval in de Zuidelijke Nederlanden in de periode 1745-1747. Wie minder bezat dan 500 gulden, betaalde niet de heffing, maar was vrij om iets te geven, vandaar de naam.

Dale - Lammers - Liberale Gifte 1748

Kadaster 1832

Aalten C480
Gereformeerde Diaconij Aalten
1000 m² huis en erf

Bewoners

Trouwboek Aalten 1665-1811

Berend Loman (Aalten, ged. 14-03-1753), trouwt op 27-11-1774  in Aalten met
Hendrika Lammers (Aalten, ged. 21-02-1751), d.v. Roelof en Wendele Lammers

Bevolkingsregister 1823-1850

Dale 23

Hendrik Westerveld (Varsseveld, 02-02-1783)
Gesina Looman (Aalten, 08-01-1779), d.v. Barend Loman en Hendrika Lammers

Bevolkingsregister 1850-1860

Dale 25

Hendrik Westerveld (Varsseveld, 02-02-1783)
Gesina Looman (Aalten, 08-01-1779)

Berend Westerveld (Aalten, 10-05-1817)
Willemina Wandrina Wamelink (Lichtenvoorde, 08-01-1826)

Bevolkingsregister 1860-1870

Dale 25

Berend Westerveld (Aalten, 10-05-1817)
Willemina Wandrina Wamelink (Lichtenvoorde, 08-06-1826)

Bevolkingsregister 1870-1880

Dale 48

Berend Westerveld (Aalten, 10-05-1817)
Willemina Wandrina Wamelink (Lichtenvoorde, 08-06-1826)

Bevolkingsregister 1880-1890

Dale 48

Berend Westerveld (Aalten, 10-05-1817)
Willemina Wandrina Wamelink (Lichtenvoorde, 08-06-1826)

Hendrik Willem Westerveld (Aalten, 05-10-1852)
Willemina Gesina Aleida Wensink (Aalten, 23-10-1861)

Bevolkingsregister 1890-1900

Dale 47

Hendrik Willem Westerveld (Aalten, 05-10-1852)
Willemina Gesina Aleida Wensink (Aalten, 23-10-1861)

Bevolkingsregister 1900-1910

Dale 50 > 61

Hendrik Willem Westerveld (Aalten, 05-10-1852)
Willemina Gesina Aleida Wensink (Aalten, 23-10-1861)

Bevolkingsregister 1910-1920

Dale 61 > 67

Hendrik Willem Westerveld (Aalten, 05-10-1852)
Willemina Gesina Aleida Wensink (Aalten, 23-10-1861)

Adreswijziging 1967

Dale 62 > Welinkweg 11

Mevr. G.S. Westerveld-Winkelhorst