Menu Sluiten

’t Smees

Het Smees 1

Huize ’t Smees is tegenwoordig de enige boerderij in de kom van Aalten, gelegen in een ruime ‘groene long’. Wie door het fraaie landgoed ’t Smees wandelt zal zich moeilijk kunnen voorstellen dat deze hoeve aan de dorpsrand het eerste gemeentehuis van Aalten was. De ambtswoning van burgemeester Christiaan Casper Stumph op ’t Smees fungeerde de eerste tijd inderdaad als gemeentesecretarie. Pas onder de tweede burgemeester, mr. A.F. Roelvink werd het gemeentehuis aan de Markt in Aalten gebouwd.

Grafheuvel

Burgemeester Stumph is de historie ingegaan als de man van de grafheuvel (die nog immer te vinden is aan het Nannielaantje op ’t Smees). In zijn testament schreef hij: „Na mijn dood wensch en begeer ik voor mijne evenmenschen onschadelijk te zijn. Dan, daar ons landelijk Gouvernement agterlijk blijft om, gelijk in Duitsland, Vrankrijk, Italien en elders de begavingen binnen de kerken, en op kerkhoven binnen de plaatzen te doen ophouden, en naar ruime begraafplaatzen naar buiten te verwijzen. Zo hebben ik ten eenden mijn stoffelijk overschot, ongestoord aan de Aarde kan worden toevertrouwd en mijne beenderen in Vrede mogen rusten, voor mij zelve, reets sinds enige jaeren, ene Buitenbegraafplaats in een der Smeesweiden en wel die tegens Smees Hoflanden, doen vervaardigen. Dit plekje grond, mijn eigendom, wil en begeere ik, dat na mijn overlijden … als een heiligdom zal worden gerespecteerd en geëerbiedigd!”.

De overlevering zegt dat Stumph aanvankelijk in de grafkelder van de hervormde kerk in Aalten wilde worden bijgezet. Maar de bekende Freule van Dorth verhinderde dat. En dezelfde volksmond wil dat een zoon van de burgemeester zich uit liefdesverdriet in de Slinge heeft verdronken.

Bron: ‘Wortels in de Achterhoek’, 1995, door Henk Harmsen

Geschiedenis

Liberale Gifte 1748

De Liberale Gifte was een speciale heffing ten bedrage van 2% van het vermogen ter bestrijding van de extra defensiekosten t.g.v. een Franse inval in de Zuidelijke Nederlanden in de periode 1745-1747. Wie minder bezat dan 500 gulden, betaalde niet de heffing, maar was vrij om iets te geven, vandaar de naam.

Dale - Smees - Lib. Gifte 1748

Verpondingskohier 1647

In het Verpondingskohier van 1647 staat het volgende:

Smees oft Buegel, Coeverden, onder d’Havesaet.
Huis, hof 1/2 sch. boulant 8 mdr. 3de gerve 66 – 13 -.
Voor t’groenlant 15 dlr. 22 – 10 -.
Een vercken of 2 1/2 dlr. en pontschatt. 3 – 15 -.

Bewoners

Bevolkingsregister 1823-1850

Dale 65

Hermina te Brake (Aalten, 16-11-1760), wed. Derk Ansink

Bevolkingsregister 1850-1860

Dale

Bevolkingsregister 1860-1870

Dale

Bevolkingsregister 1870-1880

Dale

Bevolkingsregister 1880-1890

Dale

Bevolkingsregister 1890-1900

Dale

Bevolkingsregister 1900-1910

Dale

Adreswijziging 1967

Het Smees 1

H.B. Kemink
A.G. Kemink

Dale - grafheuvel 't Smees

Grafheuvel aan het Nannielaantje op ’t Smees