Menu Sluiten

Gelkink

Gelkinkweg 2

T-boerderij die in zijn huidige verschijningsvorm uit 1933 dateert en de herbouw vormt van een door brand verwoeste voorganger. Uit oud kaartmateriaal blijkt dat zich hier op zijn minst al in de vroege 19e eeuw bebouwing bevond. Mogelijk bevat de huidige boerderij nog oude bouwrestanten.

Karakteristiek voor het voorhuis (w.) is de opzet als een burgerwoning in een traditioneel-zakelijke trant, waardoor is afgeweken van het historische en streekeigen hallenhuistype.

Een verbindingslid verbindt de deel met een parallel gelegen stal (z.), waardoor hier sprake is van een U-vormige plattegrond. Verder zijn er een vrijstaande schuur (o.) en een ligboxenstal uit 1975. Het opmerkelijk gaaf bewaard gebleven complex vormt samen met de erfinrichting een markant historisch ensemble.

Bron: Cultuurhistorische analyse Landelijk Gebied Aalten – deel 2

Geschiedenis

Volontaire protocollen Bredevoort

Sabbati 13 Junij Aº 1618 – Stadtholder Henrick Menekinck, Cornoten Johan ten Berge, Peter Cloeck.

Erschenen Johan Volmer Vogt thoe Vreden, Mechtelt eheluijde, die bekanden voer sich und haren erven, voer eene walbetaelte Somme geldes rechtes steden ewigen und onwedderroeplicken erffkoips avergelaten und verkofft thoe hebben, averlieten und verkofften in krafft deses, Otten Volmer, Wendelen van Basten eheluijden und haeren erven, nabenenten Thienden, alss nemptlick Vierdehalff Molder Boeckweitten und Sess schepel Roggen, Aeltenscher mathen uth dat erff und guet de Hoffstede, in den Kerspell Aelten, buerschap Daele und Sess schepell Roggen, Drie Molder garsten und ein thendt vercken uth dat Erff und guet Gelckinck inden Kerspell Dingsperlo, buerschap Hoerne gelegen, allet na luith und inholtz der Verkoperen van een Ehrenweerdich Capittull des Stiffts Vreden erholdener Verschrijvong und Transports, mit derselven toebehoer und gerechticheit voer doerschlechtich kummerfrij. Deses gecediert und uthgegaen, daerop mit hant, halm und monde vertegen, waerschap, beter verschrijvong und erffvestniss gelaefft nae Thendt- und Landtrechte. Bij veronderpandong haerer goeder. Sonder exceptie unnd argelist.

Bewoners

Bevolkingsregister 1825-1829

De Heurne

 

Bevolkingsregister 1840-1849

De Heurne

 

Bevolkingsregister 1850-1861

De Heurne

 

Bevolkingsregister 1862-1880

De Heurne

 

Bevolkingsregister 1880-1887

De Heurne

 

Bevolkingsregister 1887-1899

De Heurne

 

Bevolkingsregister 1900-1910

De Heurne

 

Bevolkingsregister 1910-1921

De Heurne

 

Bevolkingsregister 1921-1931

De Heurne

 

1957