Menu Sluiten

Pongelbuul (verdwenen)

Sniedersdijk

Uit de Kadastrale Atlas van 1832 valt af te leiden dat het boerderijtje bestond uit twee percelen: B5, huis en erf, groot 167 m² en B125, een stuk bouwland van 2900 m². Het huis is eigendom van de Ned. Hervormde Gemeente in Dinxperlo en de bewoner, Lambertus Ruesink, heeft recht van opstal, d.w.z dat de pachter op deze grond een eigen boerderij heeft gezet. Het bouwland is eigendom van Lambertus Ruesink.

In de oude kerkrekeningen van de Ned.Hervormde Gemeente staan de verpachtingen genoteerd. De verpachtingen vonden plaats voor zes jaar aan de meest biedende. Van de Pongelbuul zien we hier het volgende: In 1791, 1797, 1803 en 1809 pacht Lammert Ruesink steeds voor de prijs van 5 gulden en 10 stuivers. In 1815 en 1827 betaalt hij 7 gulden en tien stuivers.

De verpachting in 1827 wordt als volgt beschreven:

“Een huisstede en twee hoven benevens de daar bij aangegraven grond in de gemeente Dinxperlo, laatst in pacht bij Lambertus Ruesink, gepacht door dezelfde voor 7 gulden en 10 stuivers. Borgen: Jan Willem Klein Hesselink en Berend Hendrik Bokken.”

Bewoners

Liberale Gifte 1748

Lammert Hulst (Huls) getrouwd met
Elske te Ronde,
ze hebben 5 kinderen onder de 16 jaar.

Volgende bewoners:

Hendrina Hulst, d.v. Lammert Hulst en Elske te Ronde, trouwt op 13-07-1763 met
Lambert Ruesink, wever. Zij gaan inwonen op de Pongelbuul.

Kinderen:

 1. Derk Jan (Dinxperlo, ged. 19-06-1763)
 2. Wilhelmina (Dinxperlo, ged. 05-04-1765)
 3. Jannes (Dinxperlo, ged. 04-03-1767)
 4. Janna Geertruid (Dinxperlo, ged. 17-06-1770)
 5. Gerrit Hendrik (De Heurne, 11-10-1772)
 6. Lambartus (De Heurne, 01-11-1774)

Lambartus Ruesink (Dinxperlo, 06-11-1774), de jongste, blijft op het oudershuis, hij trouwt op 22-09-1799 te Dinxperlo met
Hendrika Demkes (Dinxperlo, 13-07-1777)

Kinderen:

 1. Gerrit Hendrik (Beggelder, 30-03-1800), emigrant
 2. Manes (De Heurne, 24-09-1802)
 3. Derk Jan (De Heurne, 07-02-1805)
 4. Maria Elisabeth (De Heurne, 21-09-1802)
 5. Berend (De Heurne, 23-02-1809 – 26-04-1831)
 6. Engelbartus (De Heurne, 19-01-1811)
 7. Hendrik Jan (De Heurne, 05-01-1813), emigrant
 8. Hendrina (De Heurne, 16-11-1814)
 9. Willem (De Heurne, 16-06-1817 – 22-11-1836)
 10. Lammert (De Heurne, 23-11-1819 – 09-04-1836)
 11. Levenloos kind (De Heurne, 16-04-1821)

Bevolkingsregister 1825-1829

De Heurne 118

Bevolkingsregister 1840-1849

De Heurne 262

Lambartus Ruesink (Dinxperlo, 06-11-1774)
Hendrika Demkes (Dinxperlo, 13-07-1777)

In 1855 emigreert zoon Hendrik Jan Ruesink, als eerste van de familie, met zijn vrouw Hendrika Berendina Colenbrander en drie kinderen: Jan Willem (12 jaar), Berend Hendrik (9 jaar) en Engelbartus Hendrikus (2 jaar), naar Noord Amerika.

Volgende bewoners:

Jan Hendrik Kemink (Dinxperlo, 29-04-1828), wever
Grada Tuenter (Breedenbroek, 08-10-1826)

Na het overlijden van Lambertus Ruesink in 1857 gaat de pacht en het recht van opstal over op Maria Elisabeth Ruesink, zij is gehuwd met Hendrik Jan te Kampe. Het perceel bouwland B125 komt ook in eigendom bij Maria Elisabeth Ruesink. Na het overlijden van haar man in 1862, verkoopt zij dit perceel aan Johannes Jacobus te Beest en consorten te Klein Breedenbroek. Zelf verhuist ze, met haar ongetrouwde zuster Hendrina, naar de Prinsenhof (De Heurne 353). In 1863 wordt perceel B5, huis en erf, verkocht aan de weduwe van Steven Westendorp, timmerman.

Nu woont alleen de familie Kemink nog op De Pongelbuul. Na het overlijden van zijn vrouw in 1874 vertrekt Jan Hendrik Kemink naar Gendringen. Het huis staat nu leeg en wordt in 1875 afgebroken.