Menu Sluiten

De Rietstap

Meniststraat 18-20

In de voormalige buurtschap Het Beggelder, aan de weg naar Anholt, lag het landgoed De Rietstap. Wat er nog van over is, wordt tegenwoordig geheel ingesloten door het gelijknamige bedrijventerrein. Bij velen herinnert de naam vooral aan het ‘kleinste kerkje van Nederland’, dat op het erf is gebouwd en tegenwoordig dienst doet als expositieruimte.

De Rietstap werd vroeger ook wel geschreven als ‘Reestap’, hetgeen grens betekende.

Landgoed ‘De Rietstap’ was, blijkens een oorkonde uit 1498, destijds eigendom van de graven van Culemborg. In het verpondingregister van 1647 wordt vermeld dat de boerderij werd gepacht door Bernd te Rietstap. De familie Te Rietstap kocht de hoeve later van de graven.

In 1689 trouwde Willem te Rietstap met Engele Boland. Hun dochter Arentje trouwde in 1708 met Gerrit Jagerink, waardoor het landgoed in het bezit van deze familie kwam.

In 1874 werd het landgoed gekocht door Gerhard Hendrik A.N. te Rietstap uit Den Haag, familie van de Te Rietstaps uit Dinxperlo. Deze liet bij zijn dood in 1909 een som van 5500 gulden na aan de St. Petrus- en Paulusparochie van Breedenbroek-Dinxperlo. De rest van zijn bezittingen zou hij hebben overgeërfd aan de Congregatie van de Zusters der Liefde te Tilburg, onder de voorwaarde dat het landgoed zou worden gebruikt als klooster annex ziekenhuis en dat de nonnen een bewaarschool in Dinxperlo zouden moeten stichten. De congregatie zag echter van de erfenis af, vanwege het overwegend protestantse karakter van het dorp. Daarop ging de hoeve over naar een neef van de erflater: de eveneens in Den Haag wonende notaris mr. Theodore Marie Theophille te Rietstap.

Ook aan deze overerving was een voorwaarde verbonden: op het landgoed moest een kapel worden gebouwd met daarin een schilderij dat de kruisiging van Jezus voorstelde. Over de afmetingen van de kapel waren echter geen bepalingen opgenomen in het testament. Zo diende op 28 oktober 1911 de heer J.H. Roerdink namens Theodore te Rietstap een aanvraag in om een vergunning voor de bouw van een rooms-katholieke kapel op het landgoed ‘De Rietstap’, met een lengte van 6,40 meter, een breedte van 4,50 m en een hoogte van 5,00 m. Afgezien van deze sterk afwijkende afmetingen vertoonde de kapel alle vormen en kenmerken van een kerk, met een naar het westen gerichte toren en een koor naar het oosten. In de vergadering van 17 november 1911 verleende het college van B&W van de toenmalige gemeente Dinxperlo de gevraagde bouwvergunning.

Na het overlijden van T.M.T. te Rietstap in 1921 werd het landgoed verkocht aan de heer B.F. Koenders.

Bron: kerkjederietstap.nl

De kapel werd nooit door een priester ingezegend en heeft ook nooit gefunctioneerd als plek voor religieuze samenkomst. Wel diende het als opslagruimte en als stal voor varkens en geiten. In 1984 moest het gebouwtje wijken voor de uitbreiding van een naastgelegen bedrijf.  Het kerkje werd, zo heet het, steen voor steen afgebroken en circa 50 meter zuidelijker opnieuw opgebouwd.

Bron: Wikipedia

Verpondingsregister 1640

Bernt te Rietstap

Vanaf ca. 1660

Wessel te Rietstap
Arentje Duijtshof

Derk te Rietstap (ged. 21-06-1663), zoon van Wessel en Arentje, trouwt achtereenvolgens met
(1) Wilhelmina te Bensel
(2) Jenneken Luimes
(3) Gerritjen Rexwinkel

Willem Hesselink (ged. 28-04-1700), zoon van Harmen Hesselink en Engele Boland (Engele was eerder getrouwd met Willem te Rietstap, broer van Derk),
trouwt op 10-06-1736 met
Gerritjen Rexwinkel, wed. van Derk te Rietstap

Woningsregister 1748

Willem Hesselink
Geertjen Rexwinkel, wed. van Derk te Rietstap

Door een huwelijk van Gerrit Jagerink met Arentje te Rietstap, dochter van de hiervoor genoemde Willem te Rietstap, kwam het landgoed in het bezit van de Jagerinks.
Hun zoon Garrit Willem Jagerink trouwde op 15-01-1758 met Th.E.E. Hesselink, dochter van de hiervoor ook al genoemde Willem Hesselink en Geertjen Rexwinkel.

Bevolkingsregister 1825-1829

Dinxperlo 92

Rosier Theodorus Jagerink (Dinxperlo, 19-05-1773)

Bevolkingsregister 1830-1838

Dinxperlo 92

Willem Jagerink (Anholt, 14-03-1767)
Catharina Duis (Berum, Oost-Friesland, ca. 1806)

Bevolkingsregister 1850-1861

Beggelder 203

Catharina Duis (Berum, Oost-Friesland, ca. 1806)
Zij vertrekt op 02-11-1855 met haar drie dochters naar de Penekamp in Anholt (D)

Berend Westendorp (Dinxperlo, 08-07-1798)
Willemina Korte (Aalten, 25-02-1800)

Bevolkingsregister 1862-1880

Beggelder 203

Willemina Korte (Aalten, 25-02-1800)
Zij vertrekt op 06-11-1863 naar Barlo 86

Heinrich Landers (Millingen, Pruissen, 02-05-1833)
Gertruda Angenendt (Millingen, Pruissen, 03-06-1835)

Bevolkingsregister 1874-1885

Beggelder 203

Joseph Essing (Barlo, Pruissen, 03-01-1821)
Bernardina Geuring (Anholt, 08-08-1837)

Bevolkingsregister 1885-1891

Beggelder 47

Johannes Wilhelmus Massop (Wisch, 12-03-1853), trouwt op 13-10-1881 te Wisch met
Willemina Buijl (Sinderen, 13-03-1857)

Bevolkingsregister 1887-1899

Beggelder 47

De broers Bernardus Franciscus en Theodorus Koenders, afkomstig uit Breedenbroek

Bevolkingsregister 1900-1909

Beggelder B 47 > 52

Bernardus Franciscus Koenders (Breedenbroek, 01-04-1868), trouwt op 24-05-1895 te Dinxperlo met
Maria Johanna Idink (Sinderen, 20-11-1868)

Bevolkingsregister 1910-1921

Beggelder B 52 > 69

Bernardus Franciscus Koenders (Breedenbroek, 01-04-1868)
Maria Johanna Idink (Sinderen, 20-11-1868)

Vanaf ca. 1930

Bernardus Franciscus Koenders (Breedenbroek, 01-04-1868)
Maria Johanna Idink (Sinderen, 20-11-1868)

Augustinus Johannes Joseph Koenders (Het Beggelder, 15-03-1898)
Helena Bernhardina Giesing (08-12-1900)

Dinxperlo - De Rietstap
Dinxperlo - De Rietstap
Dinxperlo - De Rietstap