Menu Sluiten

Drenthel

Spiekerdijk 1

Boerderijcomplex uit 1888. In de achtergevel (deel) verwijzen de jaarankers naar het bouwjaar, maar in 1913 is het pand uitgebreid. De boerderij is uitgevoerd volgens het hallehuistype, en heeft een langs de rechterzijde aansluitende schuur. Door deze opzet is er sprake van een zogeheten ‘tweekapper’.

De bouwmassa is opgetrokken in bruine baksteen en heeft gepleisterde gevelplinten. Het merendeel van de gevelopeningen is gevat onder segment- en korfbogen met sluitstenen, aansluitende bij de historiserende bouwtrant. De zolders zijn opgenomen in afgewolfde zadeldaken met keramische pannendekking.

Aan de voorzijde heeft het voorhuis rechts de in een ondiepe portiek opgenomen ingang, afgewisseld door vensters met T-schuiframen. Op de verdieping zijn er drie vensters. De zijgevels worden gekenmerkt door een afwisseling van stalingangen, stalraampjes en de vensters van het voorhuis.

Het bedrijfsgedeelte heeft zowel ter hoogte van de schuur als de deel een brede inrit, maar bij de deel is deze gevat onder een latei. De schuurdeuren zijn gevat onder een korfboog. Ook hier stalingangen en stalraampjes, waaronder enkele oculi.

Bron: Cultuurhistorische analyse Landelijk Gebied Aalten – deel 2

Verpondingskohier 1647

In het Verpondingskohier van 1647 staat het volgende:

Ten Drentel, Jor. Welervelt ten Diepenbroeck.
Huis, Schopperhof 1 1/2 sch., boulant 16 mdr., 3de gerve, een
maete van 3 voeder hoeij of 2 mdr. gesaeis, swarte morige gront.
1 Vercken of Rijxdlr.
t’Beswaer afgetrocken, blijft 181 – 0 -. Eijcken Boomen.

Liberale Gifte 1748

De Liberale Gifte was een speciale heffing ten bedrage van 2% van het vermogen ter bestrijding van de extra defensiekosten t.g.v. een Franse inval in de Zuidelijke Nederlanden in de periode 1745-1747. Wie minder bezat dan 500 gulden, betaalde niet de heffing, maar was vrij om iets te geven, vandaar de naam.

Haart 20 - Drenthel - Liberale Gifte 1748

Kadaster 1832

Aalten D843
Roelof Arendzen en cons.
assessor te Aalten
2110 m² huis en erf

Bewoners

Bevolkingsregister 1823-1850

“Drentel”

Haart 20

Jan Hendrik Drentel (Aalten, 13-06-1779), z.v. Teunis Drentel en Maria Meinen
Johanna Ligterink (Aalten, 28-07-1788)

Jan Berend Drentel (Aalten, 20-12-1813)
Everdina Heijink (Aalten, 26-12-1813)

Bevolkingsregister 1850-1860

Haart 21

Jan Berend Drentel (Aalten, 20-12-1813)
Everdina Heijink (Aalten, 26-12-1813)

Bevolkingsregister 1860-1870

Haart 21

Jan Berend Drentel (Aalten, 20-12-1813)
Everdina Heijink (Aalten, 26-12-1813)

Bevolkingsregister 1870-1880

Haart 23

Jan Hendrik Drenthel (Aalten, 03-01-1853)
Willemina Eeltink (Aalten, 23-07-1854)

Bevolkingsregister 1880-1890

Haart 23

Jan Hendrik Drenthel (Aalten, 03-01-1853)
Willemina Eeltink (Aalten, 23-07-1854)

Bevolkingsregister 1890-1900

Haart 35

Jan Hendrik Drenthel (Aalten, 03-01-1853)
Willemina Eeltink (Aalten, 23-07-1854)

Bevolkingsregister 1900-1910

Haart 38

Jan Hendrik Drenthel (Aalten, 03-01-1853)
Willemina Eeltink (Aalten, 23-07-1854)
Vermoedelijk vertrekken zij (begin 1906) naar het nieuw gebouwde huis Haart 26/4 (33) (Nieuw Drenthel).

Volgende bewoners:

Haart 38 > 48

Op 27-03-1906 vestigen zich hier, komende uit Wisch:
Hendrik Jan Seinhorst (Lintelo, 25-05-1866)
Hendrika Willemina Oberink (Binnenheurne, 17-02-1869)

Bevolkingsregister 1910-1920

Haart 48 > 52

Hendrik Jan Seinhorst (Lintelo, 25-05-1866)
(1) Hendrika Willemina Oberink (Binnenheurne, 17-02-1869)
(2) Willemina ten Barge (Bredevoort, 14-11-1886)

Adreswijziging 1934

Haart 52 > 53

H.J. Seinhorst

Adreswijziging 1967

“Oude Drenthel”

Haart 53 > Spiekerdijk 1

Mevr. W. Seinhorst-ten Barge

F.W. Seinhorst