Menu Sluiten

Hunink

Driehonderdmeterweg 3

Geschiedenis

Verpondingskohier 1647

In het Verpondingskohier van 1647 staat het volgende:

Huinincks Stede, Jor. Welfelt ten Diepenbroeck.
Huis, hof 3 sp. boulant 3 mdr., 3de gerve
Groengront 4 sch. slecht morigh lant.
Pacht 18 Rijxdlr. 45 – 0 -. en pontschatt.

Liberale Gifte 1748

De Liberale Gifte was een speciale heffing ten bedrage van 2% van het vermogen ter bestrijding van de extra defensiekosten t.g.v. een Franse inval in de Zuidelijke Nederlanden in de periode 1745-1747. Wie minder bezat dan 500 gulden, betaalde niet de heffing, maar was vrij om iets te geven, vandaar de naam.

Haart - Hunink - Liberale Gifte 1748

Kadaster 1832

Aalten D971
Hendrik Houwers
landbouwer te Aalten
2810 m² huis, schuur en erf

Bewoners

Bevolkingsregister 1823-1850

Haart 27

Gerrit Jan Huinink (Aalten, 03-11-1754)
Janna Catrina Slotboom (Aalten, 01-09-1771)

Hendrik Houwers (Aalten, 15-12-1796)
Anna Elisabeth Hengeveld (Aalten, 08-11-1809)

Bevolkingsregister 1850-1860

Haart 28

Hendrik Houwers (Aalten, 15-12-1796)
Anna Elisabeth Hengeveld (Aalten, 08-11-1809)

Bevolkingsregister 1860-1870

Haart 28

Hendrik Houwers (Aalten, 15-12-1796)
Anna Elisabeth Hengeveld (Aalten, 08-11-1809)

Bevolkingsregister 1870-1880

Haart 32

Willem Mattheus Hoopman (Aalten, 24-08-1830)
Engelina Fredrika Lensink (Aalten, 28-09-1833)

Arend Jan Hogemans (Borculo, 05-02-1836)
Engelina Fredrika Lensink (Aalten, 28-09-1833)

Bevolkingsregister 1880-1890

Haart 32

Arend Jan Hogemans (Borculo, 05-02-1836)
Engelina Fredrika Lensink (Aalten, 28-09-1833)

Derk Rexwinkel (Wisch, 18-08-1835)
Johanna Geertruid Kobes
(Wisch, 24-07-1836)

Bevolkingsregister 1890-1900

Haart 30

Derk Rexwinkel (Wisch, 18-08-1835)
Johanna Geertruid Kobes
(Wisch, 24-07-1836)

Bevolkingsregister 1900-1910

Haart 33 > 42

Derk Rexwinkel (Wisch, 18-08-1835)

Gerrit Jan Rexwinkel (Aalten, 30-04-1872)
Johanna Rutgers (Aalten, 05-08-1881)

Bevolkingsregister 1910-1920

Haart 42 > 47

Johannes Hendrikus Mateman (Wisch, 20-05-1866)
Zina Grada Gussinklo (Wisch, 31-12-1865)

Adreswijziging 1934

Haart 47 > 43

Wed. J.H. Mateman

Adreswijziging 1967

“Hunink”

Haart 43 > Driehonderdmeterweg 3

E.H. Bulsink

Haart - Hunink 1984

Verwante boerderijen