Menu Sluiten

Tolkamp

Eskesweg 6

Geschiedenis

Boerderij Tolkamp hoorde van oudsher bij het landgoed en havezate ’t Walfort. In 1640-1650 is er sprake van “Tolcamp bouman op ’t Walvaert”.

In 1718 trouwt Teunis Sellink met Hermken Jasink. Zij gaan op boerderij Tolkamp wonen en hun zoon heet Derk Tolkamp. Deze trouwt in 1750 met Berendina Penninks. Na haar overlijden hertrouwt hij in 1756 met Hendersken Oosterman, waarschijnlijk zijn buurmeisje. Hendersken is een dochter van Jurden Borninckhof en Fije Oosterman. Hun jongste zoon Frederik boerde op De Kok in Barlo, waar nog altijd Tolkamps wonen.

“Bron: “Wortels in de Achterhoek”, 1994, door Henk Harmsen

Verpondingskohier 1647

In het Verpondingskohier van 1647 staat het volgende:

Tolcamp mede bouman op t’Walvaert.
Huis, hof 3 sp. boulant 6 mdr. 3de gerf, 49 – 19 – 8.
Voor weidegront, busch en Inslagh, 12 dlr. 18 – 0 -.
1 Vercken of 2 1/2 dlr. 3 – 15 -. en pontschatt.

Liberale Gifte 1748

De Liberale Gifte was een speciale heffing ten bedrage van 2% van het vermogen ter bestrijding van de extra defensiekosten t.g.v. een Franse inval in de Zuidelijke Nederlanden in de periode 1745-1747. Wie minder bezat dan 500 gulden, betaalde niet de heffing, maar was vrij om iets te geven, vandaar de naam.

Hieronder staat een fragment uit deze Liberale Gifte met vermelding van Herman Tolkamp (Bruijnink) en Harmen Jaesink.

Haart 05 - Tolkamp - Liberale Gifte 1748

Bewoners

Teunis Sellink, z.v. Derk Sellink, uit Ratum, trouwt op 13-02-1718 in Winterswijk met
Hermken Jasink (Winterswijk, 03-09-1688), wed. van Lubbert Wassink, eveneens uit Ratum

Op 01-08-1728 trouwt Herman Bruijnink, z.v. wijlen Teunis B. in Dale met
Hermken Tolkamp, wed. van Teunis T. op de Haart.

Derk Tolkamp, z.v. Teunis Sellink en Hermken Jasink, trouwt op 02-05-1750 te Aalten met
(1) Berendina Penninks (Aalten, 27-10-1726)
hertrouwt op 24-01-1756 te Aalten met
(2) Hendersken Oosterman (Aalten, 01-01-1732)

Frederik Tolkamp (Aalten, 07-10-1770), z.v. Derk Tolkamp en Hendersken Oosterman,
trouwt op 31-08-1794 te Aalten met
Willemina Ebbers (Aalten, 05-04-1767)

Bevolkingsregister 1823-1850

“Tolkamp”

Haart 5

Derk Tolkamp (Aalten, 20-05-1795), z.v. Frederik Tolkamp en Willemina Ebbers,
trouwt op 04-03-1814 te Aalten met
Christina Eppink (Aalten, 08-08-1794)

Bevolkingsregister 1850-1860

Haart 5

Derk Tolkamp (Aalten, 20-05-1795)
Christina Eppink (Aalten, 08-08-1794)

Gerhardus Theodorus Klein Zessink (Hengelo, 24-04-1822)
Elisabeth Bonnenberg (Steenderen, 15-12-1833)

Hendrik Winkelhorst (Aalten, 11-04-1809)
Johanna Luiten (Aalten, 28-10-1813)

Bevolkingsregister 1860-1870

Haart 5

Hendrik Winkelhorst (Aalten, 11-04-1809)

Bevolkingsregister 1870-1880

Haart 5

Hendrik Winkelhorst (Aalten, 11-04-1809)

Bevolkingsregister 1880-1890

Haart 5

Hendrik Winkelhorst (Aalten, 11-04-1809)

Bevolkingsregister 1890-1900

Haart 9

Hendrik Winkelhorst (Aalten, 11-04-1809)

Hendrik Jan Bongen (Aalten, 27-04-1868)
Aleida Gesina Ligterink (Aalten, 20-09-1868)

Bevolkingsregister 1900-1910

Haart 9 > 10

Hendrik Jan Bongen (Aalten, 27-04-1868)
Aleida Gesina Ligterink (Aalten, 20-09-1868)

Bevolkingsregister 1910-1910

Haart 10 > 11

Hendrik Jan Bongen (Aalten, 27-04-1868)
Aleida Gesina Ligterink (Aalten, 20-09-1868)

Adreswijziging 1934

Haart 11 > 7

Wed. H.J. Bongen

Adreswijziging 1967

“Tolkamp”

Haart 7 > Heijinkdijk 6

B.G. Wikkerink

Verwante boerderijen