Menu Sluiten

Kortbeek

Hondorpweg 1

Rechterlijk Archief Bredevoort 1624

Veneris 17 Decembris 1624 – Stadtholder Johan ten Berge, Cornoten Peter Cloeck, Joannes Wisselinck.

Erschenen Johan Thoebenbroeck Lotte thoe Kortbeeck eheluijde, die bekanden voer sich und oeren erven van wegen harer Lotten Vader- und Moederlicken goederen, van haren Schwager und broeder Johan thoe Kortbecke Grieten sijner huijsfrouw, alinck und all voldaen, entrichtet und betaelt tesijn, Bedanckten sich derselven goeder volnkomner betalong, quitierende daerop krafft deses, Und hebben damnae Johan Thoebenbroeck Lotte te Cortbeck eheluide vorschreven, allet voer sich und haren erven, In behueff Johans thoe Kortbeck Grieten eheluiden und harer erven, op dat Erff und guet thoe Kortbeck Somptstede, und Hemelmaet alle Inden Kerspel Aelten in haren fohren und bepalongen gelegen, sampt derselven alinge olde und nije toebehoer und gerechticheit, mit hant, halm und monde vertegen, Derselven waerschap, verner und beter verschrijvongh und erffvestniss gelaefft nae Landtrechte, Bij veronderpandongh aller harer iegenwoirdigen und toekompstigen gereiden und ongereiden guederen, Sonder Inrede und argelist.

Verpondingskohier 1647

In het Verpondingskohier van 1647 staat het volgende:

Kortbeeke, Derck Avercamp. Hofgoet ant’Capittel te Vreden.
Huis, hof 1 sch. boulant 18 mdr. 4 mdr. 3de gerf, 8 mdr. 4de gerve.
Weide gront een Pas zijnde 3 koeweidens of 6 sch. gesaeis,
Pacht 50 dlr. 75 – 0 -. Eijcken boomen.

Liberale Gifte 1748

De Liberale Gifte was een speciale heffing ten bedrage van 2% van het vermogen ter bestrijding van de extra defensiekosten t.g.v. een Franse inval in de Zuidelijke Nederlanden in de periode 1745-1747. Wie minder bezat dan 500 gulden, betaalde niet de heffing, maar was vrij om iets te geven, vandaar de naam.

Heurne - Kortbeek - Liberale Gifte 1748

Kadaster 1832

Aalten E434
Johannes Florentius Roelvink
burgemeester te Bredevoord
1310 m² huis, schuur en erf

Bevolkingsregister 1823-1850

“Kortbeek”

Heurne 14

Adolf Jan Reijerding (Bocholt, 14-12-1773)
Maria Theodora Wichers (Bocholt, 16-01-1763)

Geradus Reierink (Aalten, 03-03-1797)
Maria Berendina Schröer (Bocholt, 21-12-1818)

Bevolkingsregister 1850-1860

Heurne 15

Geradus Reierink (Aalten, 03-03-1797)
Maria Berendina Schröer (Bocholt, 21-12-1818)

Bevolkingsregister 1860-1870

Heurne 15

Geradus Reierink (Aalten, 03-03-1797)
Maria Berendina Schröer (Bocholt, 21-12-1818)

Bevolkingsregister 1870-1880

Heurne 15

Geradus Reierink (Aalten, 03-03-1797)
Maria Berendina Schröer (Bocholt, 21-12-1818)

Bevolkingsregister 1880-1890

Heurne 15

Geradus Reierink (Aalten, 03-03-1797)
Maria Berendina Schröer (Bocholt, 21-12-1818)

Gerrit Hendrik ter Horst (Aalten, 18-08-1822)
Hendrika Heuzinkveld (Aalten, 09-06-1825)

Bevolkingsregister 1890-1900

Heurne 17

Gerrit Hendrik ter Horst (Aalten, 18-08-1822)
Hendrika Heuzinkveld (Aalten, 09-06-1825)

Jan Smees (Aalten, 09-10-1861)
Grada te Sligte (Aalten, 16-03-1841)

Bevolkingsregister 1900-1910

Heurne 27

Jan Smees (Aalten, 09-10-1861)
Grada te Sligte (Aalten, 16-03-1841)
Zij verhuizen naar Heurne 13 (Nieuw Kortbeek).

Bevolkingsregister 1910-1920

Heurne 30 > 37

Gerrit Willem Smees (Dale, 21-08-1879)
Antonetta Nijman (Heurne, 06-10-1881)

Kinderen:

Adreswijziging 1934

Heurne 37 > 74

Gerrit Willem Smees (Dale, 21-08-1879)

Adreswijziging 1967

“Groot Kortbeek”

Heurne 74 > Hamelandroute 77

H.J. Lubbers

Heurne - Kortbeek