Menu Sluiten

Ansink

Rengelinkweg 5a

Geschiedenis

De boerderij Anseminck, zoals deze al in 1402 wordt genoemd, was leenroerig aan de heren van Anholt. Omdat de leenmannen steeds de naam Anseminck dragen, kunnen wij wel aannemen dat zij steeds zelf de boerderij bewoonden. Toebe Ansemynck kreeg in 1492 toestemming aan Derick Bekynck in pandschap te geven de Stockvorteze mate en het Stockvortze land op de Es. Een eerste vermelding van de Stokkert als perceelsnaam. Gerrit Ansing, die in 1601 eigenaar werd, kwam, in financiële moeilijkheden. Nadat hij in 1618 geld had moeten opnemen voor Johan Nachtegaal, kwam de boerderij in 1634 in bezit van Diederik Nachtegaal. Zo kwam ook deze boerderij zoals zovele in bezit van vreemden.

Bron: ‘IJzerLoe of Nestiezeren’, red. H.J.Westervelt, Aalten, 1983

Rechterlijk Archief Bredevoort 1615

Jovis 4 Maij Anno 1615 – Statholder Joannes ter Woert, Cornoten Johan ten Berge, Johan van Basten.

Erschenen Henrick Anseminck Jenneken sijn huisfrow, Lubbert Anseminck op Eickinck, voer sich, Stijnen sijner huisfrouwen, daervoer hie wegen ratification deses cavierde, und Thonijs Anseminck, wilne Willem Ansemincks Soon Geesken Brussen eheluide, die bekanden voer sich Huisfrow Eickincks vorschreven, und haren erven, wegen haren andeelen, quoten recht und gerechticheit des Erffs und guets Anseminck In den Kerspell Aelten, anden Ess t’Iserloe gelegen, alsoe Ihnen van Vader und Moeder avergegeven und angeerfft van haren broeder und Oem Geert Anseminck opt Laete, Elsken sijner Huijsfrouwen, allerdings entr(ichtet), contentiert und betaelt te sijn. Bedanckten sich sampt und besonder solcker harer andeelen gueder volnkomener betalung, quitierende daerop in kraft deses, und hebben demnae in behueff Geerdten Ansemincks huisfrow und erven vorschreven, op gemelte Erff und guet Anseminck sampt desen toebehoer und gerechticheit, mit handt, halm und monde vertegen, desselven waerschap und vestniss gelaefft nae Landtrechte. Sonder exception und argelist.

Verpondingskohier 1647

In het Verpondingskohier van 1647 staat het volgende:

Antsinck, Henrick Hellebrant.
Huis, hof 2 sp. boulant 11 mdr., derde gerve 91 – 13 -.
1 Vercken of 3 dlr. 6 pont vlas 6 – 6 -.

Kadaster 1832

Aalten F80
Antoon Diepenbroek
rentenier te Bocholt
920 m² huis, schuur en erf

Bewoners

Bevolkingsregister 1823-1850

“Ansink”

IJzerlo 24

Derk Jan Zweers (Dinxperlo, 02-08-1767)
Bernardina Eringfeld (Anholt, 22-11-1759)

Joseph Bauhuis (Bocholt, 23-07-1793)
Catharina Zweers (Aalten, 03-04-1799)

Bevolkingsregister 1850-1860

IJzerlo 29

Joseph Bauhuis (Bocholt, 23-07-1793)
Catharina Zweers (Aalten, 03-09-1799)

Bernard Joan Heinrich Bauhus (Bocholt, 26-11-1824)
Johanna Gezina Brömmeling (Bocholt, 10-04-1828)

Bevolkingsregister 1860-1870

IJzerlo 29

Bernard Joan Heinrich Bauhus (Bocholt, 26-11-1824)
Johanna Gezina Brömmeling (Bocholt, 10-04-1828)

Bevolkingsregister 1870-1880

IJzerlo 31

Bernard Joan Heinrich Bauhus (Bocholt, 26-11-1824)
Johanna Gezina Brömmeling (Bocholt, 10-04-1828)

Bevolkingsregister 1880-1890

IJzerlo 31

Bernard Joan Heinrich Bauhus (Bocholt, 26-11-1824)
Johanna Gezina Brömmeling (Bocholt, 10-04-1828)

Bevolkingsregister 1890-1900

IJzerlo 32

Bernard Joan Heinrich Bauhus (Bocholt, 26-11-1824)
Johanna Gezina Brömmeling (Bocholt, 10-04-1828)

Johannes Hendrikus Mateman (Wisch, 20-05-1866)
Zina Grada Gussinklo (Wisch, 31-12-1865)

Bevolkingsregister 1900-1910

IJzerlo 33 > 45

Johannes Hendrikus Mateman (Wisch, 20-05-1866)
Zina Grada Gussinklo (Wisch, 31-12-1865)

Bevolkingsregister 1910-1920

IJzerlo 45

Johannes Hendrikus Mateman (Wisch, 20-05-1866)
Zina Grada Gussinklo (Wisch, 31-12-1865)

Adresboek 1934

IJzerlo 49 > 78

H.B.T. Nienhaus

Adresboek 1967

“Ansink”

IJzerlo 78 > Bergerweg 2

J.M. Nienhaus

Mej. B.H. Nienhaus

Ansink, IJzerlo

Verwante boerderijen