Menu Sluiten

(Oude) Bekink

Stokkertweg 1

Geschiedenis

Dit goed was in 1437 al van de heer van Anholt. Pachter was toen Claus Warmeldinck. De boerderij was toen 9 molder groot, zoals ook nog in 1647. In 1437 behoorde er nog een eikenbos bij, waarin de heer van Anholt evenveel varkens eikels mocht laten zoeken als de pachter dat deed. Tussen 1618 en 1647 heeft de heer van Anholt de boerderij verkocht aan Jan van Hagen. Van hele oude oorsprong zal de betaling aan de abdis van Vreden zijn, die ieder jaar 2 schepel rogge en een mud haver uit de boerderij ontving.

Bron: ‘IJzerLoe of Nestiezeren’, red. H.J. Westervelt, Aalten, 1983

Verpondingskohier 1647

In het Verpondingskohier van 1647 staat het volgende:

Beeckinck, Rentmr. Jan van Haegen.
Huis, hoven 2 sp. boulant 9 mdr., 3de gerve 74 – 19 – 8.
1 Voeder hoeij gewas.
Geeft 1 vercken of 4 dlr. 6 – 0 -. en pontschatt. Eijcken boomen.

Liberale Gifte 1748

De Liberale Gifte was een speciale heffing ten bedrage van 2% van het vermogen ter bestrijding van de extra defensiekosten t.g.v. een Franse inval in de Zuidelijke Nederlanden in de periode 1745-1747. Wie minder bezat dan 500 gulden, betaalde niet de heffing, maar was vrij om iets te geven, vandaar de naam.

IJzerlo - Bekink - Liberale Gifte 1748

Kadaster 1832

Aalten F900
wed. Derk Jan Zweers
landbouwer te Aalten
2520 m² huis, schuur en erf

Bewoners

Bevolkingsregister 1823-1850

“Bekink”

IJzerlo 7

Christiaan Tolkamp (Aalten, 11-03-1796)
(1) Berendjen Ebbers (Aalten, 18-07-1800)
(2) Geertruid Prins (Aalten, 10-12-1812)

Bevolkingsregister 1850-1860

IJzerlo 9

Christiaan Tolkamp (Aalten, 11-03-1796)

Jan Hendrik Tolkamp (Aalten, 04-01-1824)
Hendrika Johanna Hoftiser (Aalten, 01-07-1831)

Bevolkingsregister 1860-1870

IJzerlo 9

Jan Hendrik Tolkamp (Aalten, 04-01-1824)
Hendrika Johanna Hoftiezer (Aalten, 01-07-1831)

Bevolkingsregister 1870-1880

IJzerlo 9

Jan Hendrik Tolkamp (Aalten, 04-01-1824)
Hendrika Johanna Hoftiezer (Aalten, 01-07-1831)

Bevolkingsregister 1880-1890

IJzerlo 9

Jan Hendrik Tolkamp (Aalten, 04-01-1824)
Hendrika Johanna Hoftijser (Aalten, 01-07-1831)

Christiaan Tolkamp (Aalten, 14-03-1856)
Diena Hofs (Aalten, 30-03-1858)

Bevolkingsregister 1890-1900

IJzerlo 9

Christiaan Tolkamp (Aalten, 14-03-1856)
Diena Hofs (Aalten, 30-03-1858)

Bevolkingsregister 1900-1910

IJzerlo 9 > 15

Christiaan Tolkamp (Aalten, 14-03-1856)
Diena Hofs (Aalten, 30-03-1858)

Berend Hendrik ter Horst (Aalten, 22-10-1852)
Diena Hofs (Aalten, 30-03-1858)

Bevolkingsregister 1910-1920

IJzerlo 15 > 19

Berend Hendrik ter Horst (Aalten, 22-10-1852)
Diena Hofs (Aalten, 30-03-1858)

Adreswijziging 1934

IJzerlo 19 > 109

H. Tolkamp

Adreswijziging 1967

“Oud Bekink”

IJzerlo 109 > Dinxperlosestraatweg 151

Hendrik Tolkamp (IJzerlo, 06-04-1892)

Gerrit Jan Christiaan Tolkamp (04-05-1927)

IJzerlo - Bekink
Bron: www.hisgis.nl

Verwante boerderijen