Menu Sluiten

Eekink

Rengelinkweg 12

Geschiedenis

Omdat op deze boerderij de verplichting rustte de honden van de heer van Bredevoort in de jachttijd te huisvesten en mee te helpen bij de jacht, zal de Jegerinck, die in 1438 wordt genoemd, misschien op Eekink hebben gewoond. Het was een vrij grote boerderij met 12 molder bouwland en 2 koeweiden, een eigen bos en heide. Boerderij De Prins is eertijds afgesplitst van Eekink. De nonnen in Bocholt kregen uit beide goederen 6 schepel rogge en de tienden van alle op de boerderij geboren vee.

Bron: ‘IJzerLoe of Nestiezeren’, red. H.J. Westervelt, Aalten, 1983

Rechterlijk Archief Bredevoort 1615

Jovis 4 Maij Anno 1615 – Statholder Joannes ter Woert, Cornoten Johan ten Berge, Johan van Basten.

Erschenen Henrick Anseminck Jenneken sijn huisfrow, Lubbert Anseminck op Eickinck, voer sich, Stijnen sijner huisfrouwen, daervoer hie wegen ratification deses cavierde, und Thonijs Anseminck, wilne Willem Ansemincks Soon Geesken Brussen eheluide, die bekanden voer sich Huisfrow Eickincks vorschreven, und haren erven, wegen haren andeelen, quoten recht und gerechticheit des Erffs und guets Anseminck In den Kerspell Aelten, anden Ess t’Iserloe gelegen, alsoe Ihnen van Vader und Moeder avergegeven und angeerfft van haren broeder und Oem Geert Anseminck opt Laete, Elsken sijner Huijsfrouwen, allerdings entr(ichtet), contentiert und betaelt te sijn. Bedanckten sich sampt und besonder solcker harer andeelen gueder volnkomener betalung, quitierende daerop in kraft deses, und hebben demnae in behueff Geerdten Ansemincks huisfrow und erven vorschreven, op gemelte Erff und guet Anseminck sampt desen toebehoer und gerechticheit, mit handt, halm und monde vertegen, desselven waerschap und vestniss gelaefft nae Landtrechte. Sonder exception und argelist.

Verpondingskohier 1647

In het Verpondingskohier van 1647 staat het volgende:

Eekincks, Vrouw to Eekinck.
Huis, hoven 3 sp. boulant 12 mdr. 100 – 0 -.
Inslagh 2 koeweidens. Eijcken holt.

Liberale Gifte 1748

De Liberale Gifte was een speciale heffing ten bedrage van 2% van het vermogen ter bestrijding van de extra defensiekosten t.g.v. een Franse inval in de Zuidelijke Nederlanden in de periode 1745-1747. Wie minder bezat dan 500 gulden, betaalde niet de heffing, maar was vrij om iets te geven, vandaar de naam.

IJzerlo - Eekink - Liberale Gifte 1748

Overdrachtsbelasting Heerlijkheid Bredevoort 1786

Den 9 februarij van Harmen Becking en vrouw, 14 guldens, weegens 1/9 gedeelte van ’t erve Eeckink onder Aalten in Estijserlo gelegen. Aangekogt van Theodorus Jagerink, predicant te Ligtenvoorde, en deszelfs ehevrouw, voor 700 guldens, den 23 december 1785.

Kadaster 1832

Aalten F96
Goverdina Jagerink en cons.
rentenierster te Dinxperlo
2090 m² huis, schuur en erf

Bewoners

Bevolkingsregister 1823-1850

“Ekink”

IJzerlo 22

Gerhard Wilhelm te Kotte (Spork, 20-12-1761)
Geertruid Heijnen (Aalten, 09-12-1759)

Harmanus Kotten (Aalten, 10-03-1794)
Berendina Hovtijser (Aalten, 04-03-1795)

Bevolkingsregister 1850-1860

IJzerlo 31

Harmanus te Kotte (Aalten, 10-03-1794)
Berendina Hoftijzer (Aalten, 04-03-1795)

Bevolkingsregister 1860-1870

IJzerlo 31

Harmanus te Kotte (Aalten, 10-03-1794)

Hendrik Jan te Kotte (Aalten, 22-09-1820)
Harmiena Hendrika Hoftijzer (Aalten, 04-01-1845)

Bevolkingsregister 1870-1880

IJzerlo 33

Hendrik Jan te Kotte (Aalten, 22-09-1820)
Harmina Hendrika Hoftijzer (Aalten, 04-01-1845)

Jan Pieter Maarschalkerweerd (Aalten, 12-01-1847)
Harmina Hendrika Hoftijzer (Aalten, 04-01-1845)

Bevolkingsregister 1880-1890

IJzerlo 33

Jan Pieter Maarschalkerweerd (Aalten, 12-01-1847)
Harmina Hendrika Hoftijzer (Aalten, 04-01-1845)

Bevolkingsregister 1890-1900

IJzerlo 34

Jan Pieter Maarschalkerweerd (Aalten, 12-01-1847)

Derk Westerveld (Aalten, 08-01-1836)
Johanna Theodora Somsen (Aalten, 22-02-1841)

Bevolkingsregister 1900-1910

IJzerlo 35 > 47

Derk Westerveld (Aalten, 08-01-1836)
Johanna Theodora Somsen (Aalten, 22-02-1841)

Bevolkingsregister 1910-1920

IJzerlo 47 > 51

Derk Westerveld (Aalten, 08-01-1836)
Johanna Theodora Somsen (Aalten, 22-02-1841)

Hendrik Willem Westerveld (Aalten, 29-10-1871)
Johanna Aleida Seinhorst (Suderwick, 15-06-1865)

Adreswijziging 1967

“Eekink”

IJzerlo 75 > Heidemansweg 1

Mevr. D.J. Sondern-te Grotenhuis (09-12-1904)

IJzerlo - Ekink
IJzerlo - Ekink

Verwante boerderijen