Menu Sluiten

Groot Paske

Dinxperlosestraatweg 102

Geschiedenis

In 1538 moest het goed Ten Passche de smalle tiend en een molder rogge betalen aan Jenneken Gebbinck te Bocholt. De boerderij waarbij ruim zeven molder bouwland en wat heide behoorde, was in de 17e eeuw van de jonker Voerst van Hagen.

Bron: ‘IJzerLoe of Nestiezeren’, red. H.J.Westervelt, Aalten, 1983

Rechterlijk Archief Bredevoort 1615

Mercurij 18 Januarij A° 1615 – Drost und Richter Gosswin van Lawick, Cornoten Johan (Nachtegaell), Herman Steinrott

Erschenen Meine Wensinck voer sich ……..(gat in papier) mede als Vader und Momber sijner (Kinderen) Derick, Geertken und Aelken /: daervoer hij wegen ratification und approbation deses cavierde : / voort Essel Wensinck sijn soon voer sich selffs und Lubbert Eekinck voer sich selfss und mede als echte M(an) und Momber Stijnen Wensincks, (daer)voer hij cavierde, die bekanden in (quali)teit vorschreven, voer sich, haren Kinderen respective huijsfrouwen und erven, Voer eene walbetaelte Summa geldes, rechtes steden ewigen und onwedderroeplichen erffkoops avergelaten und verkofft thoe hebben, den Edlen, Ernvesten Ehr und voeldoegentrijcker Anthonius van Voorst then Hagen, Margarieten Schenck sijner Edl. Huijsfrouwen und haren erven, Haer verkoeperen Erff und guet Passche, in den Kerspell Aelten buerschap Iserloe, tusschen Meckinck und Ruel, in sijner ferner voor und bepalung gelegen, mit sijn toebehoer und gerechticheit, voer doerslechtich Kummerfrij, Voerbeholden den Huijse Anholt Eenen Meijrijder, Bernt Ruessinck Een Molder Roggen thendt, den Pastoir ’t Aelten Vierdehalff schepell Mancksaets Molts, und den Huijse Bredeforth Een schepell Richthaver Jaerlicx und gewontlicken dienst. Deses in mathen vorschreven erfflick gecediert und uthgegaen, Daerop mit hant, halm und monde vertegen, waerschap, und beter vestniss gelaefft nae Landtrechte. Bij veronderpandung hares selven erffs und guets Eeckinck, voorth aller harer gereiden und ongereeden guederen. Sonder exception und argelist.

Verpondingskohier 1647

In het Verpondingskohier van 1647 staat het volgende:

Ten Passche, Jor. Voorst van Haghen erfgen.
Huis, hof 2 sp. boulant 7 1/2 mdr., derde gerve 62 -9 – 8.
Geeft 3 hoender, 3 pont vlass, 1 vercken of 3 dlr. 5 – 8 -.
Eijcken boomen.

Liberale Gifte 1748

De Liberale Gifte was een speciale heffing ten bedrage van 2% van het vermogen ter bestrijding van de extra defensiekosten t.g.v. een Franse inval in de Zuidelijke Nederlanden in de periode 1745-1747. Wie minder bezat dan 500 gulden, betaalde niet de heffing, maar was vrij om iets te geven, vandaar de naam.

IJzerlo - 't Paske - Liberale Gifte 1748

Overdrachtsbelasting Heerlijkheid Bredevoort 1786

Den 11 februarij ontfangen van Sara Wagemans, weduwe van den predikant Adrianus Rudolphus de Rooij, wonende binnen Zutphen, 16 guldens, wegens een derde part van ’t goed ’t Paske in de buurschap Estijserlo onder Aalten geleegen, uit den boedel en nalatenschap van wijlen Agnis Isabella van Hambroick, in leeven weduwe van den predikant Philippus de Rooij, overleden te Aalten den 13 augustus 1785, voor 800 guldens aangekogt, dus.

Bewoners

Bevolkingsregister 1823-1850

IJzerlo 2

Joannes Henricus Griess (Bocholt, 10-01-1793)
Gertrudis Knipe (Bocholt, 26-07-1790)

Bevolkingsregister 1850-1860

IJzerlo 2

Joannes Henricus Griess (Bocholt, 10-01-1793)
Gertrudis Knipe (Bocholt, 26-07-1790)

Bevolkingsregister 1860-1870

IJzerlo 2

Joannes Henricus Griess (Bocholt, 10-01-1793)

Jan Willem Tolkamp (Aalten, 26-05-1841)
Theodora Harmina Oberink (Aalten, 20-10-1837)

Bevolkingsregister 1870-1880

IJzerlo 2

Jan Willem Tolkamp (Aalten, 26-05-1841)
Theodora Harmina Oberink (Aalten, 20-10-1837)

Bevolkingsregister 1880-1890

IJzerlo 2

Jan Willem Tolkamp (Aalten, 26-05-1841)
Theodora Harmina Oberink (Aalten, 20-10-1837)

Bevolkingsregister 1890-1900

IJzerlo 74

Jan Willem Tolkamp (Aalten, 26-05-1841)
Theodora Harmina Oberink (Aalten, 20-10-1837)

Bevolkingsregister 1900-1910

IJzerlo 80 > 100

Jan Willem Tolkamp (Aalten, 26-05-1841)
Theodora Harmina Oberink (Aalten, 20-10-1837)

Roelof Tolkamp (Aalten, 29-02-1872)
Aleida Henriette Tolkamp (Spork/Duitsland, 14-04-1878)

Bevolkingsregister 1910-1920

IJzerlo 100 > 110

Roelof Tolkamp (Aalten, 29-02-1872)
Aleida Henriette Tolkamp (Spork/Duitsland, 14-04-1878)

Adreswijziging 1967

IJzerlo 17 > Dinxperlosestraatweg 102

Albert Tolkamp (IJzerlo, 06-09-1909)

IJzerlo - Groot Paske
IJzerlo - Groot Paske

Verwante boerderijen