Menu Sluiten

Grote Kamp (Vaagskamp)

Huisstededijk 7

Geschiedenis

Hoewel deze boerderij, die in de 16e eeuw steeds Bettenkamp genoemd wordt, een oud goed is, als vol erf belast met voerdiensten voor de heer van Bredevoort, komen wij haar in 1529 pas voor het eerst tegen. Al in 1647 wordt vermeld, dat op het goed twee huizen staan. Dat tweede huis was de katerstede, die nu de boerderij ’t Kampe heet. Bij de beide boerderijen behoorde 6 molder bouwland en voor IJzerlo veel hooi- en weiland, nl. 2 voeder hooiland en drie dagwerk groenland. Tevens waren twee percelen bouwland van de St. Anthonis-vicarie te Dinxperlo bij de boerderij in gebruik, waarvan één het Siegestuk heette.

Bron: ‘IJzerLoe of Nestiezeren’, red. H.J. Westervelt, Aalten, 1983

Rechterlijk Archief Bredevoort 1614

Mercurij 22 Junij A° 1614 – Statholder Johan ten Berge, Cornoten Peter Cloeck, Joannes ter Woert.

Erschenen Johan Schroer vor sich, Gielen sijner huisfrouwen und in naemen und als Vader und Mombaer Berntkes sijner dochter bij sijner seliger huisfrow Deeffken ten Campe ehelich geprocreiert eens, und Henrick ter Clincke voer sich Aelken sijner itzigen huisfrouwen mede in namen und als vader und Mombaer sijnes Sohns Geerdt, bij sijner seliger huisfrouwen Thonisken ten Kampe ehelich geprocreiert, anderdeels, voer welcken haren huijsfrouwen und Kinderen vorschreven sie ider besonder respective wegen ratification deses cavierden, Die bekanden in qulaiteit vorschreven voer sicch haren respective Huisfrouwen, Kinderen und erven, van wegen harer respective zaligen huisfrouwen Vader- und Moederlicken angeerfften Andelen, quoten, recht und gerechticheit des Erffs und guets ten Kampe inen Kerspell Aelten buerschap Iserloe gelegen, volnkomentlick und thoe dancke affgeguedet, entrichtet udn ebtaelt te sijn, bedanckten sich derselven goeder betalong, quitierende darop in krafft deses. Und hebben demnae allet in qualiteit vorschreven in behueff Johan ten Campe, Deriskens sijner huisfrouwen und haren erven op gemelte guet ten Campe sambt derselven alineg toebehoer und gerechticheit, vrijwillich und onwedderroeplich mit hant, halm und monde gerenuntiert und vertegen, Waerschap und vestniss gelaefft nae Landtrechte. Sonder exception und argelist.

Verpondingskohier 1647

In het Verpondingskohier van 1647 staat het volgende:

Ten Kamp, Embert van Dieren.
2 Huisen, en boulant 6 mdr., 3de gerve 50 – 0 -.
Voor weidelant 15 dlr. 22 – 10 -. en pontschatt.

Liberale Gifte 1748

De Liberale Gifte was een speciale heffing ten bedrage van 2% van het vermogen ter bestrijding van de extra defensiekosten t.g.v. een Franse inval in de Zuidelijke Nederlanden in de periode 1745-1747. Wie minder bezat dan 500 gulden, betaalde niet de heffing, maar was vrij om iets te geven, vandaar de naam.

IJzerlo - Grote Kamp - Liberale Gifte 1748

Bewoners

Bevolkingsregister 1823-1850

“Groote Kampe”

IJzerlo 44

Wessel Fukkink (Aalten, 30-04-1775)
Geertruid Rensink (Aalten, 09-01-1780)

Arent Jan Jentink (Aalten, 10-08-1803)
Geertruid Stronks (Aalten, 15-02-1813)

Bevolkingsregister 1850-1860

IJzerlo 57

Arent Jan Jentink (Aalten, 10-08-1803)
Geertruid Stronks (Aalten, 15-02-1813)

Bevolkingsregister 1860-1870

IJzerlo 57

Arend Jan Jentink (Aalten, 10-08-1803)
Geertruid Stronks (Aalten, 15-02-1813)

Hendrik Lammers (Dinxperlo, 17-06-1838)
Engelina Apenhorst (Dinxperlo, 30-08-1839)

Bevolkingsregister 1870-1880

IJzerlo 58

Hendrik Lammers (Dinxperlo, 17-06-1838)
Engelina Apenhorst (Dinxperlo, 30-08-1839)

Bevolkingsregister 1880-1890

IJzerlo 58

Hendrik Lammers (Dinxperlo, 17-06-1838)
Engelina Apenhorst (Dinxperlo, 30-08-1839)

Bevolkingsregister 1890-1900

IJzerlo 58

Hendrik Lammers (Dinxperlo, 17-06-1838)
Engelina Apenhorst (Dinxperlo, 30-08-1839)

Bevolkingsregister 1900-1910

IJzerlo 62 > 79

Hendrik Lammers (Dinxperlo, 17-06-1838)
Engelina Apenhorst (Dinxperlo, 30-08-1839)

Bevolkingsregister 1910-1920

IJzerlo 79 > 85

Engelina Apenhorst (Dinxperlo, 30-08-1839)

Gerrard Toon Wessel Lammers (Aalten, 15-09-1878)
Aleida Johanna Wijnveen (Aalten, 25-07-1885)

Adreswijziging 1934

IJzerlo 85 > 43

Gerrard Toon Wessel Lammers (Aalten, 15-09-1878)
Aleida Johanna Wijnveen (Aalten, 25-07-1885)

Adreswijziging 1967

“Groot Kampe”

IJzerlo 43 > Huisstededijk 7

Aleida Johanna Wijnveen (Aalten, 25-07-1885)

Hendrik Jan Jansen (Aalten, 24-12-1914)
Aleida Johanna Lammers (Aalten, 25-04-1919)

Verwante boerderijen