Menu Sluiten

Huisstede

Huisstededijk 10

Geschiedenis

In 1538 werd opgetekend, dat de Huisarmen in Bocholt de smalle tiend uit dit goed hadden. Er behoorde 7 molder bouwland bij, Omstreeks 1688 kwam de helft van het land aan Korten.

Bron: ‘IJzerLoe of Nestiezeren’, red. H.J. Westervelt, Aalten, 1983

Verpondingskohier 1647

In het Verpondingskohier van 1647 staat het volgende:

Huiskestede, Peter van Sonsvelt.
Huis, hof 2 sp. boulant 6½ mdr. 3de gerve 54 – 3 -.
Bouman betaelt de Verpondinge. Eijcken boomen.

Liberale Gifte 1748

De Liberale Gifte was een speciale heffing ten bedrage van 2% van het vermogen ter bestrijding van de extra defensiekosten t.g.v. een Franse inval in de Zuidelijke Nederlanden in de periode 1745-1747. Wie minder bezat dan 500 gulden, betaalde niet de heffing, maar was vrij om iets te geven, vandaar de naam.

IJzerlo - Huisstede - Liberale Gifte 1748

Bewoners

Bevolkingsregister 1823-1850

IJzerlo 45

Berend Hendrik Huisstee (Aalten, 28-11-1762)
Berendina Velthuis (Aalten, 30-12-1779)

Bevolkingsregister 1850-1860

IJzerlo 60

Harmen Jan Huisstede (Aalten, 01-07-1813), trouwt op 14-05-1857 te Aalten met
Maria Elizabeth Liezen (Aalten, 14-01-1833)

Bevolkingsregister 1860-1870

IJzerlo 60

Maria Elizabeth Liezen (Aalten, 14-01-1833)

Bevolkingsregister 1870-1880

IJzerlo 67

Maria Elizabeth Liezen (Aalten, 14-01-1833)

Bernardus Navis (Aalten, 16-12-1840)
Janna te Bokkel (Aalten, 08-03-1849)

Bevolkingsregister 1880-1890

IJzerlo 67

Bernardus Navis (Aalten, 16-12-1840)
Janna te Bokkel (Aalten, 08-03-1849)

Bevolkingsregister 1890-1900

IJzerlo 67

Bernardus Navis (Aalten, 16-12-1840)
Janna te Bokkel (Aalten, 08-03-1849)

Bevolkingsregister 1900-1910

IJzerlo 72 > 90

Bernardus Navis (Aalten, 16-12-1840)
Janna te Bokkel (Aalten, 08-03-1849)

Bevolkingsregister 1900-1910

IJzerlo 90

Bernardus Navis (Aalten, 16-12-1840)

Jan Hendrik ter Horst (Aalten, 03-04-1881)
Grada Johanna Navis (Aalten, 25-09-1881)

Adreswijziging 1967

IJzerlo 30 > Huisstededijk 10

Hendrik Jan ter Horst (IJzerlo, 11-08-1912)

Verwante boerderijen