Menu Sluiten

Klein Hengeveld

Gendringseweg 36

Geschiedenis

Verpondingskohier 1647

In het Verpondingskohier van 1647 staat het volgende:

Kleijne Hengefelt, Graef van Berghe.
Huis, hof 3 sp. noch 1 hof van 3 sp. gesaeis, boulant 8 1/2 mdr.
1Hoeijmaete van 5 daghen maeijens, pacht 60 dlr. 90 – 0 -.
En pontschatt. Eijcken boomen.

Liberale Gifte 1748

De Liberale Gifte was een speciale heffing ten bedrage van 2% van het vermogen ter bestrijding van de extra defensiekosten t.g.v. een Franse inval in de Zuidelijke Nederlanden in de periode 1745-1747. Wie minder bezat dan 500 gulden, betaalde niet de heffing, maar was vrij om iets te geven, vandaar de naam.

Lintelo - Klein Hengeveld - Liberale Gifte 1748

Bewoners

Bevolkingsregister 1823-1850

“Klein Hengeveld”

Lintelo 69

Salomon Gussinklo (Aalten, 20-02-1778)
Hendrika Lammers (Aalten, 09-05-1788)

Bevolkingsregister 1850-1860

Lintelo 52

Salomon Gussinklo (Aalten, 20-02-1778)
Hendrika Lammers (Aalten, 09-05-1788)

Willem Gussinklo (Aalten, 11-11-1818)
Grada Willemina Buenk (Aalten, 29-08-1832)

Bevolkingsregister 1860-1870

Lintelo 52

Willem Gussinklo (Aalten, 11-11-1818)
Grada Willemina Buenk (Aalten, 29-08-1832)

Bevolkingsregister 1870-1880

Lintelo 88

Willem Gussinklo (Aalten, 11-11-1818)
Grada Willemina Buenk (Aalten, 29-08-1832)

Bevolkingsregister 1880-1890

Lintelo 88

Willem Gussinklo (Aalten, 11-11-1818)
Grada Willemina Buenk (Aalten, 29-08-1832)

Bevolkingsregister 1890-1900

Lintelo 104

Grada Willemina Buenk (Aalten, 29-08-1832)

Bevolkingsregister 1900-1910

Lintelo 108 > 107

Grada Willemina Buenk (Aalten, 29-08-1832)

Salomon Gussinklo (Lintelo, 27-12-1857)
Willemina Sophia Gussinklo (Lintelo, 24-12-1863)

Bevolkingsregister 1910-1920

Lintelo 107 > 111

Salomon Gussinklo (Lintelo, 27-12-1857)
Willemina Sophia Gussinklo (Lintelo, 24-12-1863)

Adreswijziging 1934

Lintelo 111 > 129

S. Gussinklo

Adreswijziging 1967

“Klein Hengeveld”

Lintelo 129 > Gendringseweg 36

Gerrit Johan Wensink (Lintelo, 21-09-1907)
Grada Hendrika Gussinklo (Lintelo, 18-12-1907)

Lintelo - Klein Hengeveld

Verwante boerderijen