Menu Sluiten

Scholten

Slatdijk 1

Geschiedenis

Verpondingskohier 1647

In het Verpondingskohier van 1647 staat het volgende:

Schulten goet, Wolter Schulten.
Huis, hof 6 sp. lijns, boulant 11 1/2 mdr. 95 – 16 -.
Een maete van twee daghen maeijens. Eijcken boomen.

Liberale Gifte 1748

De Liberale Gifte was een speciale heffing ten bedrage van 2% van het vermogen ter bestrijding van de extra defensiekosten t.g.v. een Franse inval in de Zuidelijke Nederlanden in de periode 1745-1747. Wie minder bezat dan 500 gulden, betaalde niet de heffing, maar was vrij om iets te geven, vandaar de naam.

Lintelo - Scholten - Liberale Gifte 1748

Bewoners

Bevolkingsregister 1823-1850

“Scholten”

Lintelo 125

Herman Jan Epping (Scholten) (Aalten, 11-05-1760), weduwnaar van Geertjen Krieger

Lintelo 125

Manus Scholten (Aalten, 08-10-1792)
Dora Geertruid Doornink (Aalten, 06-02-1792)

Bevolkingsregister 1850-1860

Lintelo 136

Manus Scholten (Aalten, 08-10-1792)
Dora Geertruid Doornink (Aalten, 06-02-1792)

Bevolkingsregister 1860-1870

Lintelo 136

Dora Geertruid Doornink (Aalten, 06-02-1792)

Jan Willem Scholten (Aalten, 08-09-1826)
Aleida Bulsink (Aalten, 31-08-1827)

Bevolkingsregister 1870-1880

Lintelo 154

Jan Willem Scholten (Aalten, 08-09-1826)
Frederika Aleida ter Horst (Aalten, 31-12-1841)

Bevolkingsregister 1880-1890

Lintelo 154

Jan Willem Scholten (Aalten, 08-09-1826)
Frederika Aleida ter Horst (Aalten, 31-12-1841)

Bevolkingsregister 1890-1900

Lintelo 171

Jan Willem Scholten (Aalten, 08-09-1826)
Frederika Aleida ter Horst (Aalten, 31-12-1841)

Bevolkingsregister 1900-1910

Lintelo 182 > 185

Jan Willem Scholten (Aalten, 08-09-1826)
Frederika Aleida ter Horst (Aalten, 31-12-1841)

Bevolkingsregister 1910-1920

Lintelo 185 > 200

Hendrik Jan Scholten (Aalten, 10-02-1862)
Aleida Geertruida Hoftijzer (Aalten, 16-06-1874)

Adreswijziging 1934

Lintelo 200 > 243

H.J. Scholten

Adreswijziging 1967

“Scholten”

Lintelo 243 > Slatdijk 1

H.J. Scholten

Lintelo 1925
Lintelo 1925