Menu Sluiten

Schoppers

Gendringseweg 1

Geschiedenis

Rechterlijk Archief Bredevoort

Mercurij 20 Martij 1616 – Statholder Herman van Munster, Cornoten Herman Steinrot, Lehnardt van Elverfelt.

Erschenen Franciscus Moselage und Johan Nachtegaell als volmechtiger Henrichs de Wilde eins, und Geerdt Jentinck opte Schoppe wonhaft anderdeels, und bekanden respective voer haren Principalen und sich selffs, dat sie in nhamen gemelts de Wilde hem Geert sijner huisfrow und erven dat halve Schoppers guet, in den Kerspell Aelten Buerschap Lintelo gelegen, mit sijn toebehoer und gerechticheit Drie jaerlick /: t’ eerste op Martini 1616 toe eindigen :/ verpachtet hedden und vermitz desen verpachteden, edoch op ferner behagh und approbatie hares Principalen, in vorwarden und conditien, dat Pechter Geert vorschreven voer sich, huijsfrow und erven, jaerlicx op Martini voer die halve Pacht des guedts an Herman de Wilde offt sijnen Volmechtiger entrichten und betalen sullen, und toe betalen gelaefft und versproken, Twie molder und Drie Schepel Roggen, und Een molder Drie schepel boeckweiten, marckschone Korn, Aeltensche maten, und een daler voer t’ halve fercken. Gelavende malckanderen in qualiteit voerschreven deses testaen , wachten und waren, und respective die pacht alsoe Jaerlicx toebetalen. Bij peen van pendongh na Landtrechte. Sonder exception und argelist.

Verpondingskohier 1647

In het Verpondingskohier van 1647 staat het volgende:

Schoppers stedeken, Doijnck, ten Brincke.
Huis en hof voor 2 dlr. 3 – 0 -. Boulant 3 mdr. derde gerve 25 – 0 -.

Kadaster 1832

Aalten G53
G.F. Westerveld en cons.
950 m² huis en erf

Bewoners

Bevolkingsregister 1823-1850

“Schoppert”

Lintelo 126

Geert Vervelde (Aalten, 15-07-1776)
Aleida Navis (Aalten, 17-02-1772)

Hendrik Jan Schoppers (Aalten, 23-04-1811)
Johanna Elisabeth te Loo (Aalten, 29-09-1811)

Bevolkingsregister 1850-1860

Lintelo 138

Geert Vervelde (Aalten, 15-07-1776)

Hendrik Jan Schoppers (Aalten, 23-04-1811)
Engelina Harmina Prinsen (Dinxperlo, 17-02-1818)

Bevolkingsregister 1860-1870

Lintelo 138

Geert Vervelde (Aalten, 15-07-1776)

Arend Messink (Aalten, 31-03-1824)
Engelina Harmina Prinsen (Dinxperlo, 17-02-1818)

Bevolkingsregister 1870-1880

Lintelo 43

Arend Messink (Aalten, 31-03-1824)
Engelina Harmina Prinsen (Dinxperlo, 17-02-1818)

Bevolkingsregister 1880-1890

Lintelo 43

Engelina Harmina Prinsen (Dinxperlo, 17-02-1818)

Hendrik Jan Krajenbrink (Dinxperlo, 19-01-1845)
Willemina Messink (Aalten, 21-09-1858)

Bevolkingsregister 1890-1900

Lintelo 56

Hendrik Jan Krajenbrink (Dinxperlo, 19-01-1845)
Willemina Messink (Aalten, 21-09-1858)

Bevolkingsregister 1900-1910

Lintelo 62 > 51

Hendrik Jan Krajenbrink (Dinxperlo, 19-01-1845)
Willemina Messink (Aalten, 21-09-1858)

Bevolkingsregister 1910-1920

Lintelo 51

Hendrik Jan Krajenbrink (Dinxperlo, 19-01-1845)
Willemina Messink (Aalten, 21-09-1858)
In 1914/1915 vertrekt de hele familie naar Eibergen.

Bevolkingsregister 1910-1920

Lintelo 169/1 > 181

Abraham Johan te Paske (Aalten, 25-05-1879)
Hendrika Willemina Gussinklo (Wisch, 21-02-1875)

Adreswijziging 1934

Lintelo 181 > 245

A.J. te Paske

Adreswijziging 1967

“De Schoppert”

Lintelo 245 > Gendringseweg 1

L.J. Vossers

Lintelo - Den Schoppert
Lintelo 1925
Lintelo 1925