Menu Sluiten

Wolterink

Wolterinkweg

Geschiedenis

Verpondingskohier 1647

In het Verpondingskohier van 1647 staat het volgende:

Wolterdinck, Graef van Stijrum ter Borgh.
Huis, hof 1 sch. lijns, boulant 14 mdr., hoeijlant 2 1/2 dagh
maeijens, voor 90 dlr. 135 – 0 -. Een vercken of 4 dlr. 6 – 0 -.
en pontschatt. Opgaende boomen en hegge holt.

Liberale Gifte 1748

De Liberale Gifte was een speciale heffing ten bedrage van 2% van het vermogen ter bestrijding van de extra defensiekosten t.g.v. een Franse inval in de Zuidelijke Nederlanden in de periode 1745-1747. Wie minder bezat dan 500 gulden, betaalde niet de heffing, maar was vrij om iets te geven, vandaar de naam.

Lintelo - Wolterink - Liberale Gifte 1748

Kadaster 1832

Aalten H505
Derk Veldhorst en cons.
460 m² huis en erf

Bewoners

Bevolkingsregister 1823-1850

“Wolterink”

Lintelo 85

Wander te Bokkel (Aalten, 30-08-1783)
Geertruij Velthorst (Varsseveld, 01-01-1771)

Derk Veldhorst (Aalten, 05-10-1804)
Berendina Nijhof (Aalten, 28-11-1803)

Bevolkingsregister 1850-1860

Lintelo 79

Derk Veldhorst (Aalten, 05-10-1804)
Berendina Nijhof (Aalten, 28-11-1803)

Bevolkingsregister 1860-1870

Lintelo 79

Johannes Lambertus Nijhof (Aalten, 13-03-1831)
Berendina Nijhof (Aalten, 28-11-1803)

Bevolkingsregister 1870-1880

Lintelo 113

Johannes Lambertus Nijhof (Aalten, 13-03-1831)
Berendina Nijhof (Aalten, 28-11-1803)

Bevolkingsregister 1880-1890

Lintelo 113

Johannes Lambertus Nijhof (Aalten, 13-03-1831)
Berendina Nijhof (Aalten, 28-11-1803)

Bevolkingsregister 1890-1900

Lintelo 128

Johannes Lambertus Nijhof (Aalten, 13-03-1831)
Berendina Nijhof (Aalten, 28-11-1803)

Lintelo 128

Gerrit Willem Toebes (Winterswijk, 29-02-1848)
Geertruid Wiggers (Winterswijk, 21-04-1850)

Bevolkingsregister 1900-1910

Lintelo 135

Gerrit Willem Toebes (Winterswijk, 29-02-1848)
Geertruid Wiggers (Winterswijk, 21-04-1850)

Bevolkingsregister 1910-1920

Lintelo 135

Gerrit Willem Toebes (Winterswijk, 29-02-1848)
Geertruid Wiggers (Winterswijk, 21-04-1850)

Adreswijziging 1934

Lintelo 138 > 154

G.H. Somsen

Adreswijziging 1967

“Wolterink”

Lintelo 154 > Wolterinkweg 4

G.H. Somsen
A.J. Somsen

Lintelo 1958