Menu Sluiten

Informatie aanleveren

Heeft u informatie over een boerderij in de gemeente Aalten die wij op deze website mogen publiceren? Graag!

  • U kunt informatie aanleveren per e-mail, bijvoorbeeld in Word of Excel.
  • Om het uzelf makkelijk te maken kunt u hier een Word-formulier downloaden.
  • Afbeeldingen bij voorkeur als losse bestanden meesturen.

Elk stukje informatie is welkom. Wat wij bijvoorbeeld graag willen weten:

Locatie

Huidig en/of voormalig adres, of omschrijving van de locatie, met vermelding van de buurtschap/kern.

Beschrijving

Algemene beschrijving van de boerderij, bijvoorbeeld van het pand, het erf, de betekenis en/of uitleg van de naam.

Voorbeeld

Beeldmateriaal

Foto’s, tekeningen of schilderijen van de boerderij, foto’s van details en ander interessant beeldmateriaal.

Foto’s van oud-bewoners zijn ook welkom, mits ouder dan 100 jaar.

Voorbeeld

Geschiedenis

(Uitgebreide) boerderijgeschiedenis, (fragmenten/citaten uit) historische documenten. Ook interessante verhalen, anecdotes en overleveringen zijn welkom.

Voorbeeld

Bewoners

Chronologische lijst van bewoners, voor zover bekend, indien mogelijk met vermelding van:

  • Namen van de ouders en geboorte-/doopdatum en -plaats, huwelijksdatum en -plaats
  • Namen en geboorte-/doopdatum en -plaats van de kinderen;
    liefst met huwelijkspartners en mogelijk een volgend adres en dat van de opvolgende bewoners tot circa 1930/1940

Voorbeeld