Menu Sluiten

Nummering

Door een groeiend aantal boerderijen is de huisnummering in de voormalige gemeente Aalten in de afgelopen twee eeuwen diverse malen gewijzigd. In de gezinskaarten van 1823-1850 staat elk huishouden per buurtschap/kern en per woning genoteerd, inclusief huisnummer en huisnaam. In de daarop volgende periodes wordt de huisnaam er helaas niet meer bij vermeld. In de voormalige gemeente Dinxperlo staan de huisnamen ook deels wel, maar meestal niet vermeld.

Door gezinskaarten uit de verschillende periodes met elkaar te vergelijken en de (opeenvolgende) bewoners als het ware van de ene naar de andere periode te ‘volgen’ is getracht de wijzigingen in huisnummering te achterhalen tot het moment dat de tegenwoordige adressen werden ingevoerd. Ook het ‘Adresboek der gemeente Aalten uit 1967’ is hierbij erg nuttig (PDF). Dit is vaak een lastige puzzel en het is dan ook onvermijdelijk dat er her en der fouten in zitten.

Onder het menu ‘Nummering’ worden de nummerwijzigingen per buurtschap/kern in tabellen weergegeven, voor zover uitgezocht en bekend. Werk in uitvoering!

Gezinskaart van boerderij Neerhof, Dale 20, uit de periode 1823-1850: